Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Människans påverkan på naturen

Tipsa om artikeln
Under de senaste hundra åren har stora skred orsakade av människan blivit allt vanligare. Ingrepp av människan kan göra att den naturliga jämvikten störs och stabiliteten i slänter påverkas.
Människan bygger områden, anlägger vägar, järnvägar, hamnar, dammar med mera. Vi förändrar markens naturliga geometri genom schaktning och fyllning av massor, marken belastas med byggnader och upplag.
 
Skogsavverkning kan också leda till förändrad stabilitet i marken eftersom vegetationen som suger upp mycket av markvattnet tas bort. Detta kan leda till högre grundvattennivåer och ytvattenflöden. En högre grundvattennivå ökar portrycket i jordlagren, försämrar jordens hållfasthet och kan därmed ge upphov till försämrad stabilitet. Ökade ytvattenflöden kan ge erosion i sluttningar och dalgångar. 
 
 
Skred i lertäkt, Lecatäkten Linköping.
Foto: J. Lindgren, SGI, 1982
Publicerad: 2010-08-10 kl. 10:25 | Senast granskad:2017-05-24 kl. 14:57
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete
Ansvarig för informationen
För informationen om skred och ras svarar tre myndigheter:
 
Statens geotekniska institut 
 
Sveriges geologiska undersökning 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap