Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Klimatets påverkan

Tipsa om artikeln
Ras och skred inträffar i samband med snösmältning, tjällossning och perioder med mycket regn.
När grundvattentrycket blir högt i marken minskar jordens hållfasthet och ett skred eller ett ras kan inträffa. Vattentrycket ökar vanligen i samband med snösmältning och tjällossning och under perioder då det regnat mycket.
 
Sommartid tar vegetationen upp mycket av nederbörden och värmen gör att avdunstningen minskar grundvattentrycket. Höst, vinter och vår är avdunstningen mindre.

 Släntskred i en nipa, Öd, vid Ångermanälven, 2002. Foto: J Blumenberg
Skred i en nipa, Öd, vid Ångermanälven, 2002.
Foto: J Blumenberg

Klimatförändringen

Klimatscenarier fram till år 2100 indikerar att nederbördsmängderna kommer att öka inom större delen av Sverige och att en större andel av nederbörden kommer att utgöras av intensiva regn. Ökad nederbörd medför att erosionen tilltar, att grundvattennivån i jordlagren höjs och en ökning av såväl frekvens som omfattning av översvämningar längs sjöar och vattendrag. Var för sig och i samverkan kommer dessa faktorer att försämra stabilitetsförhållandena med ökade problem med skred, ras, ravinutveckling och slamströmmar som följd.
 Sverigekartor över områden med risk för erosion, skred och ras, ravinutveckling samt slamströmmar och moränskred. 
Klimatförändringens inverkan på jordrörelser de närmaste hundra åren jämfört med perioden 1961-1990. Ur Klimat- och sårbarhetsutredningen 2007.

 

I Klimat- och sårbarhetsutredningen beskrivs effekter av ett förändrat klimat.

 
Publicerad: 2010-08-10 kl. 10:37 | Senast granskad:2017-06-13 kl. 10:57
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete
Ansvarig för informationen
För informationen om skred och ras svarar tre myndigheter:
 
Statens geotekniska institut 
 
Sveriges geologiska undersökning 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap