Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Grundvatten

Tipsa om artikeln
Grundvatten bildas då regn och smältvatten tränger ner i marken och fyller hålrummen (porerna eller sprickorna) i jorden och berget. Under grundvattennivån är alla hålrum fyllda med vatten. Grundvattenytan utgör gräns mellan markvattnet och grundvattnet. Grundvattennivån påverkas av terrängens topografi, jordarternas och berggrundens egenskaper samt de klimatologiska förhållandena.

Stor nederbörd eller intensiv snösmältning under perioder då avdunstningen är låg medför oftast en hög grundvattennivå. Höga grundvattennivåer inträffar oftast på våren eller hösten. Mönstret i grundvattennivåernas årstidsvariationer är dock olika i landet (enligt figur). Låga grundvattennivåer på sommaren beror på att avdunstningen är stor. På vintern tränger inte så mycket vatten ned i marken i områden där nederbörden till stor del består av snö och det översta marklagret är tjälat. 

 
När grundvattennivån stiger ökar vattentrycket i jordens porer – vi får ett ökat portryck. Detta medför ett minskat effektivtryck (kontakttryck) mellan jordkornen, som innebär att jordens hållfasthet minskar. I de flesta fall gäller, att ju högre portryck desto högre sannolikhet för skred eller ras.
 
Varje månad presenterar Sveriges geologiska undersökning (SGU) en karta som presenterar grundvattennivåerna i landet. 

Publicerad: 2010-08-10 kl. 11:06 | Senast granskad:2017-05-24 kl. 15:26
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete
Ansvarig för informationen
För informationen om skred och ras svarar tre myndigheter:
 
Statens geotekniska institut 
 
Sveriges geologiska undersökning 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap