Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Skred – olika typer

Tipsa om artikeln

Lerskred

Lerskred förekommer i silt- och lerjordar, så kallade kohesionsjordar. Vid lerskred bryts ytlagrets torra lera, torrskorpan,  sönder i stora flak och plintar som ställs på kant.

 Skredet i Vagnhärad - östra delen mot Påskvägen
Skredet i Vagnhärad - östra delen mot Påskvägen.
Foto: J Lindgren, SGI, 1997
Skredet i Vagnhärad - östra delen mot Påskvägen
Skredet i Vagnhärad - östra delen mot Påskvägen.
Foto: J Lindgren, SGI, 1997
 
Stora skred i lera består vanligen av flera delskred. Särskilt om leran består av så kallad kvicklera kan stora skred utvecklas successivt och relativt snabbt efter det att ett initialskred har inträffat. 

Moränskred

I branta moränslänter kan skred uppstå när jorden är vattenmättad efter en nederbördsrik period eller i samband med snösmältning. I Sverige är moränskred vanligast i fjällterräng, men kan även uppstå i kuperad terräng av morän i andra delar av landet.

Moränskred vid Tutstad, Sysslebäck 
Skred i morän vid Tutstad, Sysslebäck.
Foto: J Fallsvik, SGI, 1999

Bergskred

Ett bergskred uppstår då ett sammanhängande bergsparti lossnar, förskjuts nedåt  och i samband med detta går sönder i stora och små bitar. Skredet övergår då i ett bergras. Bergskred är vanligast förekommande i fjällterräng.

Bergsskred på berget Viddjas västsida, Lappland. Skredtungan är ca 500 m bred. Foto: C. Hättestrand, Stockholms universitet, 2003 
Bergskred på berget Viddjas västsida, Lappland. Skredtungan är ca 500 m bred.
Foto: C. Hättestrand, Stockholms universitet, 2003
Publicerad: 2010-08-10 kl. 10:01 | Senast granskad:2017-06-13 kl. 10:53
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete
Ansvarig för informationen
För informationen om skred och ras svarar tre myndigheter:
 
Statens geotekniska institut 
 
Sveriges geologiska undersökning 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap