Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Raviner

Tipsa om artikeln
Ravinbildning är vanligt främst i områden med silt- och lerjordar men bildas även i andra jordarter. Den växer bakåt från sin mynning och följer oftast dräneringsfåror på marken eller underjordiska vattenådror.
Ofta sker ravinutvecklingen genom att flera på varandra följande skred och/eller ras sker längs med det vattendrag eller grundvattenflöde som orsakar ravinen.
På grund av inre erosion kan hålrum (kaviteter) bildas i jordlagren och marken kan störta samman.
 
Raviner grenar vanligen ut sig och orsakar på sikt oftast en större markförstörelse än vad ett skred gör. Därmed kan mark på relativt stora avstånd hotas.
 
En ravin kan bli mycket djup, är V-formad och har branta sidor.
 
 Ravin i silt i Dalälvens dalgång ca 1500m nordväst om Solvarbo, Dalarna. Ravninen bildades under snösmältningen, våren 1999. Foto C.Fredén, SGU, 1999.
Ravin i silt i Dalälvens dalgång ca 1,5 km nordväst om Solvarbo, Dalarna.
Ravinen bildades under snösmältningen, våren 1999.
Foto: C. Fredén, SGU, 1999

I samband med intensiv nederbörd under sommaren 2004 drabbade ravintillväxt ett område i Värmland. Foto: Thomas Morling, Vägverket
Under en intensiv nederbörd uppkom en ravin i ett område i Värmland sommaren 2004.
Foto: Thomas Morling, Vägverket
 
I samband med intensiv nederbörd under sommaren 2004 drabbade ravintillväxt ett område i Värmland. Foto: Thomas Morling, Vägverket
I samband med intensiv nederbörd under sommaren 2004 drabbade ravintillväxt ett landsbygdsområde i Värmland, med avskurna vägar som följd.
Foto: Thomas Morling, Vägverket, 2004
Ravin i morän, Storgrova, Kittelfjäll. Foto: J. Fallsvik, 2001
Ravin i morän, Storgrova, Kittelfjäll. Vänstra slänten är 40 meter djup och den högra är fem meter.
Foto: J. Fallsvik, SGI, 2001  
Publicerad: 2010-08-10 kl. 10:16 | Senast granskad:2017-06-13 kl. 10:54
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete
Ansvarig för informationen
För informationen om skred och ras svarar tre myndigheter:
 
Statens geotekniska institut 
 
Sveriges geologiska undersökning 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap