Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Ras

Tipsa om artikeln
Ett ras är en massa jord (av sand, grus, sten eller block) eller en del av en bergslänt, som kommer i rörelse. De enskilda delarna rör sig fritt i förhållande till varandra.

Jordras

Jordras är vanliga där åar och älvar skurit sig ned i sandlager. Utmed vattendragen i mellersta och norra Sverige inträffar många ras i slänter som består av sand- och siltjord. De rasbranter som då bildas kallas nipor.
 Ras i ås 17 km SSÖ om Lillhärdal, Härjedalen. Längs ån Sexan slingrar sig en ås, som är 5–15 m hög. I åsens östra sida inträffade för några år sedan ett ras, som drog med sig ca 2 m av de översta jordlagren.  Foto Nils Dahlberg 2003.

Ras i ås 17 kilometer SSÖ om Lillhärdal, Härjedalen. Längs ån Sexan slingrar sig en ås, som är 5-15 meter hög. I åsens östra sida inträffade ett ras, som drog med sig cirka två meter av de översta jordlagren.
Foto: Nils Dahlberg, SGU 2003

Bergras

Bergras inträffar i branta bergslänter med uppsprucket eller vittrat berg. Klimatpåverkan som exempelvis frostsprängning samt vittring och urspolning av material längs sprickorna förorsakar att bergets hållfasthet successivt försämras. Bergrasen styrs ofta av sprickornas riktiningar i berget.

Omfattande talusbildning vid fjället Alddas, ca 1 mil nordost om Stora Sjöfallet i Norrbotten. Bergsbranten är 3-400 m och talusen 100-150 m hög. 
 
Omfattande talusbildning vid fjället Alddas, cirka en mil nordost om Stora Sjöfallet i Norrbotten. Bergsbranten är 3-400 m och talusen 100-150 meter hög.
Foto: Robert Lagerbäck SGU 2008. 
 Kanjonen Evagraven på Flatruet i Jämtlands län. Botten av kanjonen är fylld av nedrasade block och stenar. Foto: Jan-Olov Svedlund, SGU 2001
Kanjonen Evagraven på Flatruet i Jämtlands län. Botten av kanjonen är fylld av nedrasade block och stenar.
Foto: Jan-Olov Svedlund, SGU 2001
Publicerad: 2010-08-10 kl. 10:13 | Senast granskad:2017-06-13 kl. 10:53
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete
Ansvarig för informationen
För informationen om skred och ras svarar tre myndigheter:
 
Statens geotekniska institut 
 
Sveriges geologiska undersökning 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap