Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Spår av slamström, Göljåns dalgång i sluttningen av Fulufjället. Foto: Hanna Lokrantz, 2004

Kartering i morän och grova jordar

Tipsa om artikeln
MSB utför översiktliga karteringar av markens stabilitet i morän- och grova sedimentjordar inom bebyggda områden.
Fakta
En översiktlig kartering av stabilitets- och avrinningsförhållanden ger upplysning om vilka områden som har förutsättningar för snabba jordrörelser.
 
Resultatet utgör underlag för inom vilka områden detaljerade utredningar bör genomföras och eventuella skyddsåtgärder.
 
Karteringarna är ett underlag för kommunens riskhantering.
 
Jordrörelser i morän och grov sedimentjord är vanligt förekommande. Som exempel kan nämnas de ravinbildningar som bildades i samband med intensiv nederbörd under sommaren 2004. Dessa drabbade ett landsbygdsområde i Värmland med bland annat avskurna vägar som följd.
 
I Mörviksravinen i Åre har flera slamströmmar inträffat som drabbat både samhället och Europaväg 14.

Skred och ras i slänter uppstår främst på grund av höga grundvattentryck i jorden. Ytliga jordrörelser och erosion inträffar i erosionskänsliga jord i samband med kraftig nederbörd.

I raviner uppstår problem på grund av skred, ras och erosion i sidoslänterna. Massor från dessa jordrörelser ansamlas i ravinbotten och kan på så sätt dämma upp bäcken. Vid kraftig vattenföring i bäcken kan massorna åter sättas i rörelse och bilda en så kallad slamström. En sådan slamström kan orsaka stor skada nedströms.

MSB har tillsammans med SGI utvecklat metoder för att kartlägga och utreda områden som har förutsättningar för massrörelser i morän och grova jordar.
 
Klicka här för en större bild. Öppnas i nytt fönster.Exempel på resultatkarta av översiktlig kartering av stabiliteten i raviner och slänter i morän och grov sedimentjord.
 
 

Karteringens syfte

Syftet med karteringen är att indela undersökningsområden efter behov av detaljerad undersökning och kontroll med avseende på benägenheten för slamströmmar, erosion och ras i raviner och slänter i morän och grov sedimentjord. Indelningen baseras på översiktlig bedömning av stabiliteten i raviner och slänter.

Karteringen avser endast bebyggda områden i eller nedanför raviner och slänter i morän och grov sedimentjord där förutsättningar för slamströmmar, erosion och ras bedöms föreligga.
Publicerad: 2009-10-14 kl. 17:28 | Senast granskad:2017-06-13 kl. 11:04
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete
Ansvarig för informationen
För informationen om skred och ras svarar tre myndigheter:
 
Statens geotekniska institut 
 
Sveriges geologiska undersökning 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap