Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Tuveskredet – en väckarklocka

Tipsa om artikeln
Tuveskredet 1977 väckte oro hos såväl allmänhet som beslutsfattare och geotekniker. Hur många andra områden i Sverige hade bebyggts utan tillräckligt noggranna undersökningar av marken? I hur många områden hade stabiliteten försämrats med tiden genom utfyllnader, erosion och så vidare?
Läs mer
Regeringen beslutade 1978 att börja göra översiktliga karteringar av skredrisker i bebyggda områden. Kartläggningen började i de mest utsatta kommunerna i sydvästra delen av Västra Götalands län.
 
Tuveskredet 1977
Tuveskredet
Foto: C. Fredén, SGU 1977
 
Riksdagen antog 1986 propositionen "Förebyggande åtgärder med mera mot jordskred och andra naturolyckor". Här gav staten sin syn på hur ansvaret för att minska riskerna för naturolyckor skulle fördelas mellan stat, kommun och enskilda. Ett särskilt anslag på 25 miljoner kronor per år anslogs för bidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor. Staten tog också på sig kostnaderna för att fortsätta göra översiktliga stabilitetsundersökningar. För dessa karteringar ansvarar MSB.

Läs mer om statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor
 
Skredkommissionen bildades 1988 – en kommission inom Ingenjörsvetenskapsakademien.
 
Skredkommissionen 
 
Skredkommissionens uppgift var att initiera och samordna forskning samt sprida kunskap om släntstabilitet, jordskred och metoder för förebyggande åtgärder. Skredkommissionens verksamhet avslutades 1996. Skredkommissionen utgav 24 publikationer och rapporter samt en videofilm.
 
Sedan skredet i Tuve 1977 har kunskapen och möjligheterna att bedöma slänters stabilitet blivit betydligt bättre.  Ändå kan inte skred och ras undvikas helt. Naturen är i ständig förändring.
 
Idag finns Delegation för ras- och skredfrågor. Delegationen är ett kontakt- och samverkansorgan för myndigheter som ansvarar för frågor med betydelse för ras och skred i jord och berg. Läs mer om delegationen på SGI:s webbplats.
 
Delegationen för ras- och skredfrågor
Publicerad: 2010-08-10 kl. 13:19 | Senast granskad:2017-06-13 kl. 10:53
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete
Ansvarig för informationen
För informationen om skred och ras svarar tre myndigheter:
 
Statens geotekniska institut 
 
Sveriges geologiska undersökning 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap