Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Raviner i morän och andra grovkorniga jordar

Tipsa om artikeln
De vanligast förekommande metoderna för att skydda bebyggelse och anläggningar utmed och nedanför bäckraviner är:
  • Erosionstrappor (kontrolldammar)
  • Avledande dammar
  • Sedimentationsdammar
  • Kanalisering

Det är också viktigt att säkerställa ravinernas sidoslänter från erosion och att med jämna mellanrum rensa undan ackumulerat material längs bäckbottnar som kan orsaka dämning.


Illustration: förebygga raviner 

 
Erosionstrappor

Erosionstrappor anläggs för att minska erosionen längs en bäckravins botten samt minska slamströmmarnas rörelseenergi. Erosionstrappornas antal, lägen och storlek avpassas så att de kan bromsa eventuella slamströmmar i tillräckligt hög grad, så att dessa inte når ned till den hotade bebyggelsen.

Energidämpande trappa. Foto: Karin Lundström, SGI

Sedimentationsdammar


Sedimentationsdammar byggs i syfte att fånga upp slamströmmar och på så sätt begränsa dem från att nå bebyggelse i nedanförliggande dalgång. Dammarna anläggs nedanför bäckravinen i den övre delen av den så kallade alluvialkonen, som består av avlagringar från upprepade äldre slamströmmar. De flesta dammar byggs med en gallerförsedd öppning. Gallret fångar upp det grövre materialet (stockar, grus, sten och block) medan det finare materialet och vattnet kan passera. Sedimentationsdammar är således inte konstruerade för att kunna lagra hela den beräknade slamströmsvolymen. 

 Sedimentationsdamm i Åre.

Kanalisering


Kanalisering av en strömfåra utförs i syfte att förhindra erosion, förhindra utflöde av vatten och jordmassor utanför den ordinarie strömfåran och styra strömfåran längs en eventuell ny riktning. Det är vanligt att kanalisering utförs nedströms sedimentationsdammar och genom alluvialkoner.
Kanaliserad bäck med erosionstrappor i Åre. Foto: J Fallsvik SGI, 2000 
Kanaliserad bäck med erosionstrappor i Åre.
Foto: J. Fallsvik, SGI, 2000
Publicerad: 2010-08-10 kl. 13:07 | Senast granskad:2017-06-01 kl. 11:39
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete
Ansvarig för informationen
För informationen om skred och ras svarar tre myndigheter:
 
Statens geotekniska institut 
 
Sveriges geologiska undersökning 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap