Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Slänter i morän och andra grovkorniga jordar

Tipsa om artikeln
Följande förstärkningsmetoder är lämpliga för att skydda bebyggelse och anläggningar i och nedanför långa och branta slänter i morän och andra grovkorniga jordar. Metoderna väljs och åtgärderna dimensioneras med hänsyn till terrängen och de lokala nederbördsförhållandena.
  • Dräneringssystem
  • Etablering av vegetation med fortsatt skötsel (så kallad ingenjörsbiologi)
  • Avledande dammar

 Sluttningsprocesser i instabila slänter samt princip för dräneringssystem

Sluttningsprocesser i instabila slänter samt princip för dräneringssystem

 
Dräneringssystem

Dräneringssystem syftar till att långsiktigt dränera fuktiga släntavsnitt från det vatten som alstras av snösmältning och långvarig nederbörd, så att grundvattenytan sänks och markfuktigheten minskas. Marken får då en ökad förmåga att kunna ta emot vattenmassorna från kortvariga och intensiva regn.

Etablering av vegetation

Etablering av vegetation (så kallad ingenjörsbiologi) i slänten samt fortsatt underhåll av vegetationen minskar också risken för att skred, ras och slamströmmar ska uppkomma.
Vegetation i brant.

Styrande jorddamm

Konsekvenserna av slamströmmar kan minskas genom att anlägga dammar som styr slamströmmarna från bebyggelse.
 
 Avledande jorddamm
Buskbevuxen avledande jorddamm, Neudorf, Ötz, Österrike. Foto J.Fallsvik, SGI
Buskbevuxen styrande jorddamm, Neudorf, Ötz, Österrike.
Foto: J. Fallsvik, SGI. 1996.
Publicerad: 2010-08-10 kl. 13:02 | Senast granskad:2017-05-24 kl. 14:16
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete
Ansvarig för informationen
För informationen om skred och ras svarar tre myndigheter:
 
Statens geotekniska institut 
 
Sveriges geologiska undersökning 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap