Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Förebyggande åtgärder i finkorniga jordar

Tipsa om artikeln
Skred och ras i finkorniga jordar kan förebyggas genom att:
  • erosionsskydd läggs ut längs vattendrag.
  • slänten avlastas genom avschaktning eller utflackning.
  • slänten förstärks med stödfyllning, tryckbank, kalkpelare, jordspikning etc.
  • vattendrag kulverteras eller ges en ny sträckning genom omgrävning.
  • portrycket i jorden sänks eller begränsas.

Åtgärderna ovan kan även kombineras.

 

1. Erosionsskydd

Om släntens nedre del har urholkats genom erosion kan man återställa slänten och hindra framtida erosion genom att lägga ut ett erosionsskydd längs vattendragets kant.  (Bilder från Skredkommissionens Rapport 5:95)Återställning av slänt och utläggning av erosionsskydd. Från Skredkommissionens Rapport 5:95

Återställning av slänt och utläggning av erosionsskydd. 

2. Stödfyllning, avschaktning och utflackning

Om slänten är brant kan man lägga massor som stöder och jämnar ut branten, så kallad stödfyllning, eller så är det lämpligt att schakta av den övre delen av slänten och på det sättet ta bort en del av belastningen. Man kan även flacka ut släntens geometri genom att flytta jordmassor.
Stödfyllning och avchaktning av släntkrön. Från skredkommissionens rapport 5:95. 
Stödfyllning och avschaktning av släntkrön.
Utflackning av slänt. Från Skredkommissionens Rapport 5:95
Utflackning av slänt.  

3. Förstärkning med kalk-/cementpelare

Slänten kan förstärkas genom installation av kalk/cementpelare som installeras ned i jordlagren till en nivå väl under det befarade skredets glidyta.
Förstärkning av jord med kalk/cementpelare. Från Skredkommissionens Rapport 5:95
Förstärkning av jord med kalk/cementpelare. 

4. Sänkning eller begränsning av grundvattentryck

Att sänka eller begränsa grundvattentrycket kan också vara ett sätt att öka släntens stabilitet. Observera att en sänkning av grundvattenytan medför en lastökning som kan ge upphov till sättningar.
Sänkning eller begränsning av grundvattentryck. Från Skredkommissionens Rapport 5:95 
Sänkning eller begränsning av grundvattentryck. 
 

5. Jordspikning

Jordspikning är en metod att förstärka slänter. Liksom fallet är för kalk/cementpelarna är det viktigt att jordspikarna når ner under den glidyta, som det möjliga skredet eller raset i de oförstärkta jordlagren skulle ha fått.
Jordspikning - från Skredkommissionens Rapport 5:95
Jordspikning
Jordspikning, kokosmatta och stålnät, Näsåker, Sollefteå. Foto: SGI
Publicerad: 2010-08-10 kl. 11:24 | Senast granskad:2017-06-01 kl. 11:40
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete
Ansvarig för informationen
För informationen om skred och ras svarar tre myndigheter:
 
Statens geotekniska institut 
 
Sveriges geologiska undersökning 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap