Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Skredet i Vagnhärad, Trosa kommun, 23 maj 1997

Tipsa om artikeln
Skredet skedde i en långsträckt lerslänt med villabebyggelse vid Ödesby, Vagnhärad. Slänten begränsas av berg i söder och Trosaån i norr. Leran i slänten hade en mäktighet, som varierade mellan någon meter i släntens övre del och upp till ca 15 m i de lägst liggande partierna. Under en torrskorpa var leran lös. I lerans undre del förekom siltlager.
Leran och silten underlagrades av friktionsjord. Friktionsjorden utgjorde ett slutet grundvattenmagasin. Till detta magasin infiltrerades vatten från högre liggande mark som inte var täckt med lera. Leran i skredområdet låg som ett tätt lock ovanpå friktionsjorden vilket skapade ett högt grundvattentryck (portryck) i friktionsjorden och i de närmast ovanpå liggande lagren av silt och lera. Höga portryck medför sämre hållfasthet hos jorden.

 Vagnhärad Foto: J. Lindgren, SGI, 1997
Vagnhärad. Foto: J. Lindgren, SGI, 1997

Skredbeskrivning

Drygt en vecka före huvudskredet inträffade ett mindre skred, som omfattade ett 50 m x 35 m stort markområde vid Trosaåns strand. Någon bebyggelse påverkades inte av detta "initialskred".
 
Huvudskredet kom att omfatta en ca 200 m lång sträcka längs Trosaån och sträckte sig ca 60 m upp i slänten. Skredområdet var 1,5 ha stort. Vid skredet totalförstördes eller underminerades sju villor, en gång- och cykelväg med tillhörande bro över ån och åfåran försköts ca 15 m. Ingen människa förolyckades eller fick fysiska skador. Många människor var dock tvungna att flytta från sina hem när drygt 30 villor utrymdes.
   
Vagnhärad Foto: J. Lindgren, SGI, 1997 
 Vagnhärad Foto: J. Lindgren, SGI, 1997
 Vagnhärad. Foto: J Lindgren, SGI, 1997

Förutsättningar och orsaker

Området bebyggdes under 1970-talet. Dessförinnan hade slänten varit betesmark.
 
Efter skredet utfördes en noggrann genomgång och kartläggning av områdets geotekniska egenskaper. Huvudorsaken till skredet var att slänten, som var en brant lerslänt med relativt låg hållfasthet och artesiska portryck, hade en säkerhetsfaktor nära 1,0. Artesiska portrycksnivåer innebär höga portrycksnivåer, som motsvarar en grundvattenyta över markytan
 
Det är mest troligt att en kombination av två eller flera av följande faktorer utlöste skredet:
  • För årstiden kraftiga regn, eventuellt i kombination med en vattenläcka, som höjde portrycken
  • Erosion och små lokala skred utmed åkanten
  • Återkommande markrörelser som reducerade hållfastheten
  • Vattenståndet i Trosaån var lågt under en period
    Den gjorda utredningen (SGI Rapport 56, 1998) visar, att om Skredkommissionens anvisningar funnits och följts vid den tid då exploateringen planerades, hade lerslänten inte upplåtits för bebyggelse utan förstärkningsåtgärder.
Publicerad: 2010-08-10 kl. 14:51
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete
Ansvarig för informationen
För informationen om skred och ras svarar tre myndigheter:
 
Statens geotekniska institut 
 
Sveriges geologiska undersökning 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap