Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Jordskred vid vägbygge E6 i Småröd, Munkedals och Uddevalla kommuner, den 20 december 2006.

Tipsa om artikeln
Den 20 december 2006 inträffade ett jordskred som bland annat berörde nya och gamla E6, Bohusbanan och Taske å vid Småröd i Bohuslän.

Skredbeskrivning

Av Statens haverikommissions (SHK) rapport framgår att skredet startade i områdets nordvästra del. Därefter spreds skredet successivt snabbt stycke för stycke på grund av dels förekomst av lutande terräng, dels förekomst av kvicklera i dalgången. Skredets utbredning blev ca 550 m långt och som mest ca 280 m brett i en relativt begränsad nord-sydlig dalgång belägen vid gränsen mellan Munkedals och Uddevalla kommuner.
 
Cirka 160 m av den färdiga nya E6 skadades av skredet. Vidare omfattade skredet hela den temporära anslutningsvägen till gamla E6 och en ca 420 m lång sträcka av gamla E6. Bohusbanan drabbades genom att skredets framkant nådde fram till och in över banan på en ca 200 m lång sträcka.
 
Det var sammanlagt 13 fordon med 28 personer som hamnade inom skredområdet. En person skadades alvarligt. Vidare medförde skredet stora konsekvenser för regionen under tiden E6 var oframkomlig innan ny väg byggts förbi området.

Förutsättningar och orsaker

Den avgörande faktorn till att skredet utlöstes var en allt för stor tyngd från massor som deponerats under hösten 2006.
 
 
Skred Smaåröd.
 
Del av skredområdet i Småröd. Foto: Susanne Edsgård, MSB 2007.
Publicerad: 2010-08-19 kl. 13:43
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete
Ansvarig för informationen
För informationen om skred och ras svarar tre myndigheter:
 
Statens geotekniska institut 
 
Sveriges geologiska undersökning 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap