Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Skredet vid Intagan, Trollhättans kommun, 7 oktober 1648

Tipsa om artikeln
Den största kända skredkatastrofen i Sverige inträffade på eftermiddagen den 7 oktober 1648 vid gården Intagan, vid Göta Älv. Namnet "Intagan" härstammar från att man vid denna plats tog in båtar för omlastning av gods för landtransport till och från Vänern.
Området kännetecknas av mäktiga lerlager som kan vara upp till 20-30 m djupa i Göta Älvs dalgång. Artesiskt grundvatten är vanligt förekommande inom området. Artesiskt grundvatten påverkar lerornas porvattentryck och därmed också skjuvhållfastheten.

 Vy över en av skredgroparna vid Intagan Foto: C Fredén, SGU, 1970
Vy över en av skredgroparna vid Intagan. Foto: C. Fredén, SGU, 1970.

Skredbeskrivning


Skredet vid Intagan och dess följdverkningar finns noga beskrivet och omständigheterna är förhållandevis väl kända. De utglidande lermassorna dämde upp älven och älvens vattenyta uppströms höjdes med 10 meter. Denna översvämning kostade 85 människor livet, och förstörde hus och båtar.
 
När vattenmassorna bröt sig igenom de uppdämmande massorna uppstod en flodvåg som orsakade stora skador nedströms. I området har ytterligare skred inträffat senare. Skredområdets totala areal uppgår till omkring 27 hektar.

 Skredets omfattning begränsades av berget i bakgrunden och av en kam med torrskorpelera (till vänster på bilden) som bildats utmed en ravin som fanns före skredet. Foto: L Viberg, SGI, 1978
Foto: L. Viberg, SGI, 1987
 
Platsen för skredet vid Intagan. (Fotografen har ryggen mot Göta Älv.) Skredets omfattning begränsades av berget i bakgrunden och av en kam med torrskorpelera (till vänster på bilden) som bildats utmed en ravin som fanns före skredet.
Publicerad: 2010-08-10 kl. 15:07
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete
Ansvarig för informationen
För informationen om skred och ras svarar tre myndigheter:
 
Statens geotekniska institut 
 
Sveriges geologiska undersökning 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap