Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Bengtsbolskredet, Munkfors kommun, 22 juni 1983

Tipsa om artikeln
Bengtsbol ligger invid Klarälvens östra sluttning, ca 6 km nedströms Munkfors. Jordlagren i området består överst av 11 m skiktad siltig finsand, som underlagras av 7 m blågrå lerig silt och 13 m blå siltig lera. Fast botten består av isälvsgrus och isälvssand. Sluttningen till Klarälven utgörs av en 24 m hög slänt. Klarälven vattenyta ligger ca 62 m över havet.
Älvsträckan är reglerad. Skredområdet är ca 800 m² stort. Inga byggnader påverkades direkt av skredet. Skredkanten låg inom det nordvästra hörnet av en tomtmark och kom att ligga hotande nära ett enfamiljshus på tomten.
 
Foto: C Fredén, SGU 1983 
Övre delen av Bengtsbolskredet. Ungefär vid hakets nivå ligger gränsen mellan sand och silt. Foto: C. Fredén, SGU, 1983
 
Foto: C Fredén, SGU 1983 
Utglidna och uppressade skredmassor i Klarälven.
Foto: C. Fredén, SGU, 1983

Skredbeskrivning

Släntskredet inträffade på en sluttning som kraftigt utglesats på stora träd. Tomtägaren stod i trädgården när ca 15 000 kubikmeter sand med ett dån försvann ned i Klarälven. Skredet bedöms ha gått ned 6–7 m under ursprungliga markytan. Bottnen i Klarälven trycktes upp ca 5 m.

Förutsättningar och orsaker

Vädersituationen och Klarälvens vattenflöden var normala för årstiden. Under juni månad registrerades 58 mm nederbörd vid SMHIs mätstation i Munkfors. Vårfloden i maj hade varit normal, 387 m³/s. Avverkningen av träd i slänten har medfört ökad genomsläpplighet i sanden och ökat risken för portryckshöjningar i sand- och siltskikten.
Publicerad: 2010-08-10 kl. 14:59
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete
Ansvarig för informationen
För informationen om skred och ras svarar tre myndigheter:
 
Statens geotekniska institut 
 
Sveriges geologiska undersökning 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap