Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Säterbergsravinen, Filipstads kommun, våren 1977

Tipsa om artikeln
Säterberget ligger cirka 23 km nordväst om Filipstad. Jordlagren i området består överst av 1-2 m sand, därunder cirka 15 m silt som ligger på lerig silt. På grund av den lätteroderade jorden är raviner vanligt förekommande i området.
Ravinerna mynnar i Svartån, som slingrar sig fram i ett så kallat meanderlopp norrut mot Klarälven.

Skredbeskrivning

Ravinbildningen initierades av regn- och smältvatten som ansamlats vid en trevägskorsning där vägtrumman antingen varit blockerad eller för klent dimensionerad. Vattnet svämmade över vägen och skar ner genom vägbanken och den lätteroderade jorden.
 
Mellan den 30 april och den 2 maj eroderades cirka 20 000 m³ silt och sand. Den ravin som bildades blev ca 100 m lång, 3-20 m djup och 20-40 m bred.

Förutsättningar och orsaker

På grund av den lätteroderade jorden i området är raviner en vanlig företeelse. Dessutom var de klimatologiska förhållandena ovanliga för årstiden. Under april föll dubbelt så mycket regn som normalt och tjäle saknades i jorden. Dessutom blev snösmältningen snabb på grund av ihållande regn och ett kalhygge i närheten ökade avrinningen på sluttningen.
 
Säterbergsravinens övre del med det stora kalhygget i bakgrunden. Det kalhuggna området utgörs av ett tunt moräntäcke på berg. Foto: C. Fredén, SGU, 1977. 
Säterbergsravinens övre del med det stora kalhygget i bakgrunden. Det kalhuggna området utgörs av ett tunt moräntäcke på berg.
Foto: C. Fredén, SGU, 1977
Vy över den ca 20 m djupa ravinen med den ena avskurna vägen i bakgrunden. Foto: C. Fredén, SGU, 1978 
Vy över den ca 20 m djupa ravinen med den ena avskurna vägen i bakgrunden.
Foto: C. Fredén, SGU, 1978
Publicerad: 2010-08-10 kl. 15:21
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete
Ansvarig för informationen
För informationen om skred och ras svarar tre myndigheter:
 
Statens geotekniska institut 
 
Sveriges geologiska undersökning 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap