Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Moränskredet i Sysslebäck, Torsby kommun, 8 maj 1997

Tipsa om artikeln
I början av maj 1997 föll under 5 dygn ca 200 mm regn i norra och mellersta Värmland. Vattenmängderna medförde översvämningar, skred, ras och jordflytningar i en onormal omfattning för området.
 Moränskred vid Sysslebäck, Tutstad 1:59. Foto: E. Ottosson, SGI, 1997
Moränskred vid Sysslebäck. Foto: E. Ottosson, SGI, 1997

Skredbeskrivning

Den 8 maj 1997 inträffade de första jordrörelserna längs en brant moränsluttning ned mot en bostadsfastighet i Sysslebäck. En moränmassa med en areal av ca 450 m² och ett djup av ca 1 m släppte i sluttningen. I början av rörelsen var sannolikt moränmassan sammanhängande.
 
På grund av hög vattenhalt i moränen blev jordmassan under rörelsen ned mot släntfot helt flytande. Från släntfot flöt skredmassorna horisontellt 30–35 m ut över Riksväg 62 och spärrade denna helt. Ett större antal block (0,5–1 m³) i moränen följde med flytrörelsen ca 25 m. Ett bostadshus skadades av skredmassorna och revs senare.

Förutsättningar och orsaker

De stora regnmängderna samtidigt som marken delvis var tjälad inom huvuddelen av nederbördsområdet medförde att ytvattenavrinningen fick ett mycket snabbt förlopp. Även de omfattande kalhyggena bidrog i stor utsträckning till att ytterligare öka avrinningshastigheten mot dalgången.
 
Jordmassan i sluttningen utgjordes i huvudsak av en siltig sandig morän. Släntlutningen i skredområdet har uppmätts till mellan 25° och 30°. Denna lutning fortsätter uppåt i sluttningen ca 150 m varefter lutningen avtar till mellan 10° och 15°.
 
Hela sluttningen var kalhuggen. Cirka 50 m ovanför skredområdet korsas kalhygget av en traktorväg. En bäck, som normalt har sin fåra i södra delen av den kalhuggna sluttningen, hade svämmat över, och en del av vattnet leddes via den korsande traktorvägens körspår ut på kalhygget och vidare ned över sluttningen.
 
Påspädningen av detta vatten var sannolikt orsaken till utlösningen av skredet. Vid kontroll av skredområdet två dygn senare konstaterades att jorden var tjälad ca 10 cm under skredets bottenyta.
Publicerad: 2010-08-10 kl. 15:20
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete
Ansvarig för informationen
För informationen om skred och ras svarar tre myndigheter:
 
Statens geotekniska institut 
 
Sveriges geologiska undersökning 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap