Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Exempel på litteratur om skred, ras och erosion

Tipsa om artikeln
Här finns exempel på litteratur om skred och ras samt länkar till fler sökvägar och publikationer.

Geologi

Jordartskartor med beskrivningar

Sveriges geologiska undersökning

Grundvattenkartor med beskrivningar

Sveriges geologiska undersökning

Berggrundskartor med beskrivningar

Sveriges geologiska undersökning
Information om utbudet av jordartskartor, grundvattenkartor och berggrundskartor med beskrivning finns samlade på webbplatsen Kartplan, under fliken SGU.

SGU:s kartgenerator

Gör dina egna geologiska kartor genom att välja tema, karta, kartområde, skala och kartstorlek.
 

Berg och jord

Sveriges Nationalatlas, 2002, 3:e upplagan

Sveriges geologi från urtid till nutid

Studentlitteratur, 2000, 2:a upplagan

Geoteknik

Schakta säkert

Ladda ner skriften

 

Ras och skred i Sverige

Skredkommissionen, Rapport 2:90

Anvisningar för släntstabilitetsutredningar

IEG:s (Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik) rapporter 4:2010 och 6:2008.

Förebygg skred, ras, slamströmmar  och erosion

Förebyggande åtgärder mot skred, ras och erosion - goda exempel

 

Förstärkningsåtgärder i silt och lerslänter

Skredkommissionen, Rapport 1:96

Förstärkningsåtgärder för slänter och raviner i morän och annan grov sedimentjord

Räddningsverket 2003
 

Samhällets ansvar

Information om ansvarsfrågor hittar du i publikationen "Ansvar vid naturolycka"
Publicerad: 2010-08-10 kl. 15:25 | Senast granskad:2017-06-13 kl. 10:42
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete
Ansvarig för informationen
För informationen om skred och ras svarar tre myndigheter:
 
Statens geotekniska institut 
 
Sveriges geologiska undersökning 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap