Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Om Brandriskkartor

Tipsa om artikeln
Brandriskkartorna visar tre olika kartor med olika information. Gränsbrandsrisken avser det torra fjolårsgräset under våren. Skogsbrandriskkarta antändning anger vatteninnehållet i marken samt skogsbrand spridning visar hur lätt en eld sprider sig och hur den beter sig.
www.smhi.se
Besök gärna SMHI:s webbplats för uppdaterade väderprognoser i ditt område.
 
 

Gräsbrandrisk

Under våren beror brandrisken i gräs på vädret och på om det finns gammalt fjolårsgräs som kan börja brinna.
 
SMHI tar hänsyn till väderförutsättningarna och till om fjolårsgräs kan vara brännbart. Framför allt väger man in fuktigheten i gräsbädden och i luften. Kartan visar också när så mycket nytt grönt gräs vuxit upp att brandrisken hämmas.
 
En ljusblå markering på kartan innebär att beräkningarna visar att marken är snötäckt, då är det inte risk för gräsbrand.
 
I de orangefärgade områdena kan fjolårsgräs börja brinna om vädret gör så att gräset torkar upp. Risken för gräsbrand är liten eller måttlig. Men lokala variationer eller snabba väderomslag kan göra så att risken för gräsbrand snabbt ändras.
 
Den röda färgen på kartan anger stor risk för gräsbrand. Prognosen innebär att fukthalten i fjolårsgräset är så låg att en brand lätt uppstår och sprider sig snabbt. Lokala variationer eller snabba väderomslag kan göra så att risken för gräsbrand snabbt kan ändras.
 
Markeringar med gröna linjer innebär att det fortfarande finns fjolårsgräs, men att nytt grönt gräs börjat komma. Risken för gräsbränd blir mindre, allt eftersom nytt gräs växer in.
 
Grön markering betyder att nytt grönt gräs har vuxit upp. Risken för gräsbränder är liten.

Skogsbrandriskkarta (HBV) – antändningsrisk och markfuktighet

Skogsbrandriskkarta, HBV, anger vatteninnehållet i de markskikt som har störst betydelse vid skogsbrand. Vattentillgången för växtligheten i skog och mark är beroende på hur uttorkad marken är. Vattentillgången i markskiktet har därmed stor betydelse för antändningsrisken i skogsmark.
 
Markförhållandena beskrivs på kartan med sex olika graderingar, där röd (5E), orange (5) och gul (4) färg är torra förhållanden – då är antändningsrisken stor. Graderingarna 5E och 5 förekommer i samband med långvarig torka, då det är mycket torrt även i djupare markskikt. Vid 5E och 5 är växtligheten mycket uttorkad och en antändning kan då leda till att en svår brand utvecklas.

Brandrisken kan variera lokalt

Brandrisken på kartan är en prognos för eftermiddagen med förväntad nederbörd fram till klockan 20.00. Efter en längre torrperiod kan brandrisken fortfarande lokalt vara stor även om närliggande områden har fått regnskurar. Kartan delas in i rutor om 11x11 km, prognoserna utgår ifrån medelvärdet i dessa rutor. Därför kan det lokalt finnas områden som har högre eller lägre risk än vad prognosen anger. Brandbeteendet och brandrisken påverkas starkt av vädret, vilket ofta gör att brandrisken snabbt ändras om vädret ändrar sig.
 
Även om brandrisken och brandbeteendet har ett lågt värde kan det vara olämpligt att elda om det är torrt eller om det har varit en längre tids torka. Bedömningen om brandrisk görs bäst lokalt. Om du är osäker på brandrisken i ditt område, kontakta räddningstjänsten i kommunen. De kan ge dig besked och råd om eldning samt om vilka regler som gäller (t.ex. eldningsförbud).
 

Skogsbrandriskkarta (FWI) - spridningsrisk och brandbeteende

Skogsbrandriskkarta, FWI, visar hur lätt en brand sprider sig och hur brandbeteendet är idag. 
 
5E - Extremt stor brandrisk
I samband med långvarig torka och högsommarvärme är det ofta extremt stor brandrisk. Här kan det vara extremt torrt eller att brandförhållandena är exceptionellt svåra. Bränder blir ofta häftiga och får en snabb utveckling. Toppbränder kan förekomma. Här ska du vara mycket försiktig vid eldning. I många kommuner innebär "5E" eldningsförbud.
 
5 - Mycket stor brandrisk
En brand kan utveckla sig mycket snabbt och häftigt. Toppbränder kan förekomma. Här ska du vara mycket försiktig vid eldning. I många kommuner innebär också "5" eldningsförbud.
 
4 - Stor brandrisk
Här sprider sig en brand normalt av sig själv. Risken för att branden sprider sig är påtaglig.
 
3 - Normal brandrisk
Vegetationen brinner, men inte med särskilt stor spridningshastighet.
 
2 - Liten brandrisk
I vissa typer av skog kan det vara svårt för en brand att sprida sig.
 
1 - Mycket liten brandrisk
 

Brandrisken kan variera lokalt

Brandrisken på kartan är en prognos för eftermiddagen med förväntad nederbörd fram till klockan 20.00. Efter en längre torrperiod kan brandrisken fortfarande lokalt vara stor även om närliggande områden har fått regnskurar. Kartan delas in i rutor om 11x11 km, prognoserna utgår ifrån medelvärdet i dessa rutor. Därför kan det lokalt finnas områden som har högre eller lägre risk än vad prognosen anger. Brandbeteendet och brandrisken påverkas starkt av vädret, vilket ofta gör att brandrisken snabbt ändras om vädret ändrar sig.
 
Även om brandrisken och brandbeteendet har ett lågt värde kan det vara olämpligt att elda om det är torrt eller om det har varit en längre tids torka. Bedömningen om brandrisk görs bäst lokalt. Om du är osäker på brandrisken i ditt område, kontakta räddningstjänsten i kommunen. De kan ge dig besked och råd om eldning samt om vilka regler som gäller (t.ex. eldningsförbud).
Publicerad: 2011-02-24 kl. 13:58 | Senast granskad:2017-06-08 kl. 10:41
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete