Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Vad är en översvämning?

Tipsa om artikeln
Med översvämning menas att vatten täcker ytor utanför den normala gränsen för sjö, vattendrag eller hav. Översvämning kan också drabba markområden som normalt inte gränsar till vatten, men där vatten blir stående på grund av häftigt regn.

Det finns flera olika typer översvämningar: De vanligast förekommande i Sverige är översvämning av vattendrag och sjöar, kustöversvämningar och översvämning till följd av skyfall.

Översvämning av vattendrag och sjöar

Denna översvämningstyp beror på att mer vatten tillförs vattendraget än vad det klarar att leda bort. Översvämningsförloppet i ett vattendrag påverkas av flera faktorer som till exempel nederbörd, snösmältning och reglering av vattendraget.

För vattendrag som mynnar i havet påverkar en hög havsnivå översvämningens utbredning i kustområdet.

Många svenska vattendrag är reglerade och skulle ett dammbrott inträffa när det är mycket vatten i magasinen får översvämningen ett hastigare förlopp och normalt större konsekvenser.

Kustöversvämning

Extrema vattenstånd vid kusten uppstår framförallt vid djupa lågtryck och vid mycket kraftig vind. Framtidens klimatförändringar förväntas även ge stigande medelhavsnivåer. För låglänta kuststäder innebär det att risken för översvämning ökar i framtiden. I norra delen av landet motverkas dock havsnivåhöjningen till viss del av landhöjningen.

Läs mer om kustöversvämning

Översvämning till följd av skyfall

Översvämning på grund av ett skyfall beror på att vattnet inte hinner rinna undan när det når marken. Problem till följd av skyfall uppstår framför allt i samhällen och beror i många fall på en stor andel hårdgjorda ytor samt att dagvattensystemen inte är dimensionerade för extrema regnmängder.

Skyfall är lokala företeelser vilket gör det svårt att prognosticera var de kommer inträffa.

Läs mer om skyfall

Publicerad: 2009-11-27 kl. 16:32 | Senast granskad:2017-10-20 kl. 08:57
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete
Vägledning för översvämnings- kartering av vattendrag
Antal