Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Steg 2: Hot- och riskkartor

Tipsa om artikeln
Steg 2 enligt översvämningsdirektivet innebär att för de områden där det föreligger betydande översvämningsrisk ska två typer av kartor utarbetas, hotkartor och riskkartor. MSB ansvarar för hotkartorna medan länsstyrelserna med ansvar för vattenförvaltningen ansvarar för riskkartorna.

 

Hot- och riskkartor i Översvämningsportalen

Tre hotkartor för varje identifierat område

För varje identifierat område där konsekvenserna av en översvämning kan bli betydande, finns kartor som visar översvämningens utbredning för olika flöden. Sverige har valt att framställa kartor för tre olika flöden:
  1. 50-årsflöde
  2. 100-årsflöde
  3. Beräknat högsta flöde
Framtagandet av hotkartorna grundar sig på tidigare framställda översiktliga översvämningskarteringarna. Dessa har uppdaterats med nya flöden, varav 100-årsflöden är klimatanpassade för slutet av sekelskiftet, ny höjddata och nytt referenssystem.
 
Nya detaljerade översvämningskarteringar har tagits fram för de identifierade områdena. Dessa karteringar är beräknade med en noggrannare programvara som mycket detaljerat kan beräkna hur vattnet sprider sig över landskapets topografi. Hotkartorna visar översvämningens utbredning och vattendjup.
 
I rapporterna till översvämningskartering för respektive vattendrag redovisas även kartor med vattenhastigheter för respektive flöde. Till karteringarna hör geografiska data, raster- och shape-filer.

Denna nya information medför andra och nya användningsområden av översvämningskarteringarna än tidigare.

PM om hur översvämningskarteringarna har uppdaterats (pdf)

Särskilda hotkartor för översvämning från stora sjöar

Fyra av de identifierade områdena är lokaliserade vid en stor sjö och kan även komma att påverkas av en eventuell översvämning från sjön. För dessa orter har även hotkartor med utbredningsområde över översvämning från sjön tagits fram, för att beskriva hela hotbilden av en översvämning för området. Dessa kartor har framställts med en enklare metodik och vattennivåer för sjön vid olika vattenstånd har lagts ut på den digitala höjdmodellen, vilket medför att alla ytor där vattennivåerna har en högre nivå än markytan redovisas.

Länsstyrelser ansvarar för riskkartor 

Vägledning för länsstyrelsernas arbete med riskkartor.

Riskkartor (pdf, nytt fönster)

De fem länsstyrelser som har ansvar för vattendistrikten enligt vattenförvaltningsförordningen ansvarar också för framtagande av riskkartor. För mer information om riskkartorna, se respektive länsstyrelse.

Länsstyrelsen Norrbotten (Haparanda, Älvsbyn)

Länsstyrelsen Västernorrland (Vansbro, Falun, Malung, Edsbyn)

Länsstyrelsen Västerbotten (Vännäsby)

Länsstyrelsen Västmanland (Lindesberg, Örebro, Uppsala, Stockholm)

Länsstyrelsen Kalmar (Jönköping, Kristianstad)

Länsstyrelsen Västra Götaland (Göteborg, Karlstad, Kungsbacka, Lidköping, Värnamo)

Publicerad: 2011-06-21 kl. 11:37 | Senast granskad:2015-06-18 kl. 12:29
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete

Flödesförklaring

50-årsflöde inträffar i genomsnitt en gång vart femtionde år

100-årsflöde inträffar i genomsnitt inträffar en gång vart hundrade år

Beräknat högsta flöde är ett extremt flöde som beräknas genom att kombinera kritiska faktorer (regnmängd, snösmältning, hög markvattenhalt och fyllnadsgrad i vattenmagasin). Flödet beräknas enligt Flödeskommitténs riktlinjer för dimensionering av riskklass 1-dammar.