Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Steg 2: Hot- och riskkartor

Tipsa om artikeln
Steg 2 enligt förordningen om översvämningsrisker innebär att för de områden där betydande översvämningsrisk identifierats ska två typer av kartor tas fram, hotkartor och riskkartor. MSB ansvarar för att ta fram hotkartorna medan länsstyrelserna med ansvar för vattenförvaltningen tar fram riskkartorna.

Hotkartor för varje identifierat område

För varje identifierat område där konsekvenserna av en översvämning bedömts bli betydande, tas detaljerade hotkartor fram.

Hotkartor för översvämning från vattendrag

Hotkartor för områden som ligger utmed vattendrag visar utbredningen, djupet och vattenhastigheten vid en översvämning utifrån olika flöden. Sverige har valt att framställa kartor för fyra olika flöden i vattendraget:

  1. 50-årsflöde, dagens klimat
  2. 100-årsflöde, klimatanpassat för slutet av seklet
  3. 200-årsflöde, klimatanpassat för slutet av seklet
  4. Beräknat högsta flöde

Under 2018 tar MSB fram nya hotkartor för de områden som identifierats under cykel 2. Hotkartor för de 18 områden som identifierades under cykel 1 finns i översvämningsportalen. Rapporter som beskriver översvämningskarteringarna av vattendragen finns här.

Hotkartor för översvämning från stora sjöar

Fyra av de identifierade områdena är lokaliserade vid en stor sjö och kan även komma att påverkas av en eventuell översvämning från sjön. För dessa orter har även hotkartor som visar utbredningen och djupet för sjön tagits fram, för att beskriva hela hotbilden av en översvämning för området. Dessa kartor har framställts med en enklare metodik och vattennivåer för sjön vid olika vattenstånd har lagts ut på den digitala höjdmodellen, vilket medför att alla ytor där vattennivåerna har en högre nivå än markytan redovisas.

Hotkartor för kustöversvämning

Vid översynen av områden med betydande översvämningsrisk under cykel 2 har även kustöversvämningar analyserats. 16 områden utmed kusten har identifierats ha betydande översvämningsrisk. I översvämningsportalen finns utbredningsskikt som visar översvämmad mark vid ett havsvattenstånd från 1 m till 5 m i RH 2000 för hela Sveriges kust.

Under 2018 kommer MSB ta fram detaljerade hotkartor för de identifierade områden som ligger vid kusten.

Länsstyrelser ansvarar för riskkartor

De fem länsstyrelser som har ansvar för vattendistrikten enligt vattenförvaltningsförordningen ansvarar för att ta fram riskkartor för identifierade områden med betydande översvämningsrisk.

En riskkarta visar vilka verksamheter, befolkning, infrastruktur mm. som finns inom området och som riskerar att översvämmas.

MSB tog 2013 fram en vägledning för länsstyrelsernas arbete med riskkartor, Vägledning riskkartor (pdf). Vägledningen kommer att uppdateras av MSB under 2018 inför länsstyrelsernas arbete med riskkartor som ska utföras under 2019.

För mer information om framtagna riskkartor, se MSB:s översvämningsportal, eller besök länsstyrelsernas webbplats:

Länsstyrelsen Norrbotten (Haparanda, Älvsbyn)

Länsstyrelsen Västernorrland (Vansbro, Falun, Malung, Edsbyn)

Länsstyrelsen Västerbotten (Vännäsby)

Länsstyrelsen Västmanland (Lindesberg, Örebro, Uppsala, Stockholm)

Länsstyrelsen Kalmar (Jönköping, Kristianstad)

Länsstyrelsen Västra Götaland (Göteborg, Karlstad, Kungsbacka, Lidköping, Värnamo)

Publicerad: 2011-06-21 kl. 11:37 | Senast granskad:2015-06-18 kl. 12:29
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete

Flödesförklaring

50-årsflöde inträffar i genomsnitt en gång vart femtionde år

100-årsflöde inträffar i genomsnitt inträffar en gång vart hundrade år

Beräknat högsta flöde är ett extremt flöde som beräknas genom att kombinera kritiska faktorer (regnmängd, snösmältning, hög markvattenhalt och fyllnadsgrad i vattenmagasin). Flödet beräknas enligt Flödeskommitténs riktlinjer för dimensionering av riskklass 1-dammar.