Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Steg 2: Hot- och riskkartor

Tipsa om artikeln
Steg 2 enligt förordningen om översvämningsrisker innebär att för de områden där betydande översvämningsrisk identifierats ska två typer av kartor tas fram, hotkartor och riskkartor. MSB ansvarar för att ta fram hotkartorna medan länsstyrelserna med ansvar för vattenförvaltningen tar fram riskkartorna.

Hotkartor för varje identifierat område

För varje identifierat område där konsekvenserna av en översvämning bedömts bli betydande, tas detaljerade hotkartor fram.

Hotkartor för översvämning från vattendrag

Hotkartor för områden som ligger utmed vattendrag visar utbredningen, djupet och vattenhastigheten vid en översvämning utifrån olika flöden. Sverige har valt att framställa kartor för fyra olika flöden i vattendraget:

  1. 50-årsflöde, dagens klimat
  2. 100-årsflöde, klimatanpassat för slutet av seklet
  3. 200-årsflöde, klimatanpassat för slutet av seklet
  4. Beräknat högsta flöde

Hotkartor för de identifierade områdena finns i översvämningsportalen. Rapporter som beskriver översvämningskarteringarna av vattendragen finns här.

Hotkartor för översvämning från stora sjöar

Några av de identifierade områdena är lokaliserade vid en stor sjö och kan även komma att påverkas av en eventuell översvämning från sjön. För dessa orter har även hotkartor som visar utbredningen och djupet för sjön tagits fram, för att beskriva hela hotbilden av en översvämning för området. Dessa kartor har framställts med en enklare metodik och vattennivåer för sjön vid olika vattenstånd har lagts ut på den digitala höjdmodellen, vilket medför att alla ytor där vattennivåerna har en högre nivå än markytan redovisas.

Hotkartor för kustöversvämning

Vid översynen av områden med betydande översvämningsrisk under cykel 2 har kustöversvämningar analyserats. 18 områden utmed kusten har identifierats ha betydande översvämningsrisk. Detaljerade hotkartor för de identifierade områdena finns i översvämningsportalen. Rapporter som redovisar beräkningar av extremvattenstånd för områdena finns här.  I översvämningsportalen finns även utbredningsskikt som visar översvämmad mark vid ett havsvattenstånd från 1 m till 5 m i RH 2000 för hela Sveriges kust.

Länsstyrelser ansvarar för riskkartor

De fem länsstyrelser som har ansvar för vattendistrikten enligt vattenförvaltningsförordningen ansvarar för att ta fram riskkartor för identifierade områden med betydande översvämningsrisk.

En riskkarta visar vilka verksamheter, befolkning, infrastruktur mm. som finns inom området och som riskerar att översvämmas.

Följande länsstyrelser ansvarade för framtagande av riskkartor under cykel 1:

Länsstyrelsen Norrbotten (Haparanda, Älvsbyn)

Länsstyrelsen Västernorrland (Vansbro, Falun, Malung, Edsbyn)

Länsstyrelsen Västerbotten (Vännäsby)

Länsstyrelsen Västmanland (Lindesberg, Örebro, Uppsala, Stockholm)

Länsstyrelsen Kalmar (Jönköping, Kristianstad)

Länsstyrelsen Västra Götaland (Göteborg, Karlstad, Kungsbacka, Lidköping, Värnamo)

Under 2019 ansvarar länsstyrelserna för att ta fram nya riskkartor för de områden som identifierats under cykel 2.

Publicerad: 2011-06-21 kl. 11:37 | Senast granskad:2019-03-04 kl. 19:57
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete

Flödesförklaring

50-årsflöde inträffar i genomsnitt en gång vart femtionde år

100-årsflöde inträffar i genomsnitt en gång vart hundrade år

Beräknat högsta flöde är ett extremt flöde som beräknas genom att kombinera kritiska faktorer (regnmängd, snösmältning, hög markvattenhalt och fyllnadsgrad i vattenmagasin). Flödet beräknas enligt Flödeskommitténs riktlinjer för dimensionering av riskklass 1-dammar.