Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Översvämningskartering

Tipsa om artikeln
MSB:s översvämningskarteringar visar de områden som hotas av översvämning när vattenflödena uppnår en viss nivå.

I MSB:s nya portal för översvämningshot går det både att titta på och ladda ned data om översvämningar, exempelvis GIS-skikt och rapporter.

Rapporter över karterade vattendrag

Kartering underlättar planering

Syftet med översvämnings- karteringarna är att underlätta planeringsarbetet inom exempelvis kommuner och länsstyrelser, och vara ett hjälpmedel för att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Karteringarna kan även vara ett stöd i räddningstjänstens övergripande planering av insatser och ett underlag för arbetet med de kommunala handlingsprogrammen.

Till Översvamningsportalen

Portalen för översvämningshot

Vattnets utbredning vid olika flöden

Översvämningskarteringarna är framtagna med Sveriges nya nationella höjddata som underlag och visar vattnets utbredning för flera olika flödessituationer.

  • 50-årsflöde för dagens klimat: Visar vilka områden som sätts under vatten vid en översvämning som statistiskt sett inträffar 1 gång på 50 år. Detta flöde har endast karterats för de orter som pekats ut enligt förordningen om översvämningsrisker.
  • 100-årsflöde för framtidens klimat: Visar vilka områden som sätts under vatten vid en översvämning som statistiskt sett inträffar 1 gång på 100 år.
  • 200-årsflöde för framtidens klimat: Visar vilka områden som sätts under vatten vid en översvämning som statistiskt sett inträffar 1 gång på 200 år.
  • Beräknat högsta flöde för dagens klimat: Visar vilka områden som sätts under vatten när alla naturliga faktorer som bidrar till ett högt flöde samverkar, till exempel snösmältning, nederbörd, vattenmättad mark etc. (grovt uppskattat ett 10 000-årsflöde).

Karteringarna med klimatanpassade 100-årsflöden och 200-årsflöden visar en förväntad situation år 2100.

MSB har hittills karterat ca 75 vattendrag. Prioriteringen av de vattendrag som karterats har gjorts av MSB i samråd med SMHI och länsstyrelserna.

Hydraulisk modell

Översvämningskarteringen görs med en hydraulisk modell som även kan användas för att ta fram scenarier för andra flöden. Modellerna kan hämtas via portalen för översvämningshot.

Publicerad: 2009-10-27 kl. 17:11 | Senast granskad:2016-03-16 kl. 14:54
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete
Vägledning för översvämnings- kartering av vattendrag
Antal