Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Kustöversvämning

Tipsa om artikeln
MSB har tagit fram 9 st utbredningsskikt längs hela Sveriges kust för en vattenståndsnivå från 1 m till 5 m i RH 2000. Utbredningsskikten motsvarar en vattenyta på nivåerna 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 samt 5.0 meter i RH 2000.

Utbredningsskikten illustrerar höga havsvattenstånd längs kusten i förhållande till höjd i RH 2000. Ytorna kan användas för att grovt illustrera extrema nivåer både för nutida och framtida förhållanden. Ytorna baseras inte på något klimatscenario och tar inte heller hänsyn till landhöjning. MSB tar inte ställning till vilka nivåer eller utbredningsskikt som bör användas vid olika kuststräckor.

Utgångspunkt för arbetet har varit den nationella höjdmodellen GSD-Höjddata, grid 2+. I arbetet har endast en analys av höjd genomförts, ej dynamisk modellering. Metodiken innebär att alla nivåer under en viss höjd anses översvämmad trots att så kanske inte blir fallet i en verklig situation. En förenkling har gjorts för att göra skikten lättare att arbeta med. Detta innebär att ytor under 5000 kvadratmeter har tagits bort. Ytor på mindre än 5000 kvadratmeter har därför eliminerats och illustreras som översvämmade i respektive skikt.

Lågpunkter som kan förekomma innanför utbredningsskiktets höjd har exkluderats. Endast sammanhållna ytor redovisas. För att eliminera vågbruset i datan har höjddatan klippts med vattenskiktet i fastighetskartan. Det innebär att vissa vattendrag har hanterats manuellt vid mynningarna.

Extrema vattenstånd uppstår framförallt vid djupa lågtryck och vid mycket kraftig vind. MSB har valt att kartera upp till 5 m i RH 2000 eftersom det i vissa sammanhang kan vara intressant att analysera extrema scenarier bortom 2100.

För att göra en analys av extrem händelse för havet bör man bland annat tänka på historiska data för området, pågående landhöjning, framtida klimatscenariers effekter på havet samt hur kusten ser ut just för aktuellt område vilket påverkar vinduppstuvning och våghöjd. Extrema havsvattenstånd är oftast temporära och har ett dynamiskt förlopp.

För mer information om extremnivåer för havet, se SMHIs webbplats

Anvancerad karta över kustöversvämning

Mer information om hur arbetet genomförts: Dokumentation av metod

Inträffade kustöversvämningar

MSB har genomfört en bedömning av konsekvenserna av översvämningar vid inträffade höga havsnivåer i Sverige. De händelser som studerats innefattar de högsta uppmätta havsvattenstånden från 1980 till januari 2017. Översvämningarna beskrivs i rapporten Höga havsnivåer och översvämningar.

Publicerad: 2017-05-31 kl. 15:22 | Senast granskad:2017-06-29 kl. 11:45
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete
Vägledning för översvämnings- kartering av vattendrag
Antal