Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Älvgrupper för samarbete och samordning utmed vattendragen

Tipsa om artikeln
MSB verkar för bildandet av älvgrupper i landet och stöttar länsstyrelserna i det arbetet. Grupperna utgör ett forum för samarbete mellan och samordning av berörda intressenter inom vattendragets avrinningsområde.
Böcker

Samarbetet ger ökade kunskaper om berörda parters ansvar, funktion och kapacitet i frågor som rör vattendragen och högflödessituationer. Länsstyrelserna brukar, med stöd av det regionala samordningsansvaret, vara sammankallande och ordförande i dessa grupper.

Älvgrupperna har vattendragets avrinningsområde som bas och dess medlemmar består av olika intressenter och aktörer inom avrinningsområdet. I älvgrupperna ingår bland annat representanter från länsstyrelser, kommuner, vattenkraftbolag, larmcentraler, Trafikverket, polisen, SMHI samt andra organisationer med ansvar och uppgifter längs det aktuella vattendraget.

En annan viktig uppgift är att verka för att förebyggande åtgärder vidtas utmed vattendraget och att dessa samordnas så att inte ytterligare skador uppstår vare sig uppströms eller nedströms en eventuell åtgärd.

Kontakta berörd länsstyrelse för mer information. 

Älvgrupp

Ansvarig länsstyrelse

Torne älv Norrbotten
Kalix älv Norrbotten
Råne älv Norrbotten
Lule älv  Norrbotten
Pite älv Norrbotten
Skellefte älv  Västerbotten
Umeälven/Vindelälven Västerbotten
Ångermanälven  Västernorrland
Indalsälven  Jämtland
Ljungan/Gimån Jämtland
Ljusnan/Voxnan Gävleborg
Dalälven  Dalarna
Kolbäcksåns flödesgrupp Västmanland
Arbogaån  Örebro
Mälardalens översvämningsgrupp  Stockholm
Eskilstunaån Örebro
Nyköpingsåns vattenvårdsförbund Södermanland
Vattenrådet Emåförbundet Kalmar
Sydvästra Sveriges vattendrag:
Lagan, Nissan, Ätran, Viskan
Halland
Lagan Kronoberg
Nissan Västra Götaland
Ätran Halland
Viskan Västra Götaland
Mölndalsån  Västra Götaland
Säveån Västra Götaland
Vänern/Göta älv Västra Götaland
Upperudsälven  Västra Götaland
Byälven Värmland
Norsälven Värmland
Klarälven/Trysilelva  Värmland
Publicerad: 2009-11-27 kl. 16:34 | Senast granskad:2014-09-16 kl. 15:22
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete
Vägledning för översvämnings- kartering av vattendrag
Antal