Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Klimat i risk- och sårbarhetsanalys

Risk- och sårbarhetsanalyser är en av de lagstadgade processer i samhället som kan användas för att införliva klimatanpassningsfrågor.

Vägledning för att inkludera klimatanpassning i RSA

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, har tagit fram en vägledning som syftar till att reda ut vilka aspekter av klimatanpassningen som går att inkludera i en kommunal risk- och sårbarhetsanalys, RSA. Vägledningen beskriver hur man utifrån lokala förutsättningar kan välja framtida väderhändelser och effekter av klimatförändringen som är viktiga för kommunen att ta med i sin RSA.

Hur integrerar kommuner klimatanpassning i sin RSA?

I denna studie beskrivs hur ett antal kommuner arbetar med klimatanpassning i sina risk- och sårbarhetsanalyser. Vilka metoder och hjälpmedel som använts samt vilka drivkrafterna i arbetet är har sammanställts. Studien har genomförts som ett examensarbete på Lunds Universitet med handledning av MSB.

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalyser

Händelsescenarier som verktyg i arbetet

Länsstyrelserna tillsammans med MSB, SMHI och FOI har tagit fram händelsescenarier om värmebölja och skyfall som kan användas av kommuner, landsting och andra aktörer som ett verktyg för att inkludera klimatanpassning i risk- och sårbarhetsarbetet. Det är fritt att ändra i scenarierna för att anpassa syftet till den övning där de används och till de regionala förhållanden som råder.Scenario värmebölja

Det första scenariot som tagits fram är en värmebölja. Klimatmodelleringar visar att värmeböljor kommer att inträffa allt oftare och bli mer extrema på grund av klimatförändringar framåt i tiden. Detta scenario bygger på en verklig värmebölja som inträffade i Osby 1994.

Scenario skyfall

Det andra scenariot som tagits fram är ett skyfall. Även skyfall förväntas inträffa allt oftare och bli mer extrema i och med att klimatet förändras. Scenariot bygger på en verklig händelse i Hagfors/Råda 2004 som spetsats till utifrån förväntade klimatförändringar.

 
Värmens påverkan på samhället
Antal