Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Cyklist på vattenfyllda gator.

Översvämningar i ett förändrat klimat

Tipsa om artikeln
Klimatscenarierna visar entydigt på ett varmare klimat i framtiden men när det gäller nederbörd är skillnaderna större. Samtliga scenarier visar dock på ökad nederbörd i Västsverige med ökande risk för översvämningar i vattendrag och sjöar.
I andra områden minskar risken för översvämningar eller kvarstår på dagens nivå. För Mälaren och Hjälmaren visar scenarierna inte på några stora förändringar.
 
Lokala häftiga regn och skyfall, som förekommer mest på sommarhalvåret, kommer dock att öka i intensitet över hela landet. Många kommuner har redan idag problem med översvämningar av dag- och avloppssystem som leder till källaröversvämningar och utsläpp av avloppsvatten. Problemet kommer att bil större i framtiden.
 
Den ökade översvämningsrisken drabbar framförallt strandnära bebyggelse, vägar och järnvägar. Annan infrastruktur som dammar, industri och jordbruk är också utsatt. Dricksvattenförsörjningen riskerar att slås ut genom förorening av vattentäkter eller genom ledningsbrott och översvämning av elstationer kan leda till långvariga elavbrott. 

Översvämningskarteringar

MSB har regeringens uppdrag att förse landets kommuner och länsstyrelser med översiktlig kartläggning av områden som kan översvämmas utmed landets vattendrag. Dessa karteringar kan vara ett bra stöd i arbetet med klimatanpassning.

Det finns ett behov att se över redan utförda karteringar med beaktande av förändringar i klimatet. En ny nationell höjddatabas håller också på att tas fram i Sverige vilken kommer att ge förutsättningar för att förbättra karteringarna och därmed möjligheten att bedöma konsekvenserna av framtida översvämningar.
Publicerad: 2009-11-09 kl. 15:30
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete

 
Värmens påverkan på samhället
Antal