Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Medieberedskap

Tipsa om artikeln
Mediesektorn, liksom samhället i stort, har alltid varit beroende av att olika slags förbindelser kan upprätthållas. I och med dagens snabba tekniska utveckling, där viktiga tekniska system och infrastrukturer flyter samman till komplexa globala nätverk, ställs dagens medieberedskap inför nya spännande och komplexa utmaningar.
MSB följer och analyserar utvecklingen inom medieområdet utifrån ett beredskapsperspektiv. Arbetet sker i nära samarbete med säkerhets- och beredskapschefer samt tekniskt ansvariga inom branschen. Målet är att varningsmeddelanden, nyheter och samhällsinformation kan produceras av och distribueras via medieföretagen till samhällets medborgare vid extraordinära händelser i samhället i fred och vid eventuella angrepp mot landet. För att uppnå detta krävs flexibla företag med robusta tekniska system.
 
En betydelsefull del i arbetet är den samverkan som sker i Mediernas beredskapsråd. Samarbetet mellan staten och medieföretagen startade redan på femtiotalet och nyckelordet för verksamheten är dialog – en levande dialog mellan medieföretagen och staten.
 
MSB:s roll i detta sammanhang är att fungera som kunskapsförmedlare och samtalspartner till medieföretag och andra aktörer som myndigheter och departement. MSB initierar projekt, anordnar seminarier samt genomför uppföljningar och utvärderingar inom medieområdet utifrån ett säkerhets- och beredskapsperspektiv.

Privat-offentlig samverkan i Mediernas beredskapsråd

Mediernas beredskapsråd är en viktig del i MSB:s arbete med frågor som rör medieberedskap. Inom rådet förs en kontinuerlig dialog kring medieföretagens säkerhet, beredskap, krisledningsförmåga och samverkan. Arbetet sker på frivillig basis och en av rådets viktigaste uppgifter är att arbeta för en öppen dialog och ett ömsesidigt förtroende mellan aktörerna.
 
Samarbetet bygger på det kunskapsutbyte som sker mellan ledamöterna. En viktig förutsättning för att kunna agera snabbt och effektivt vid kriser är gemensamma kunskaper om hot, risker, sårbarheter, styrkor och tillgängliga resurser. Dagens nätverk och det förtroende som finns mellan ledamöterna i rådet har stor betydelse vid en framtida kris.
 
I Mediernas beredskapsråd sitter representanter för Bonnier Broadcasting (TV4), Canal digital, Com Hem, MTG, Post- och telestyrelsen, Radiobranschen, Sveriges Radio, Sveriges Television, Teracom, Tidningsutgivarna och Tidningarnas Telegrambyrå.
 
Frågor som diskuteras på sammanträdena är till exempel: Vad blir konsekvenserna för samhället vid ett elavbrott som pågår mer än ett dygn och som drabbar mediesektorn – kommer tidningen som vanligt i brevlådan och kan vi fortfarande titta på TV och lyssna på radio? Hur kan näringslivet och MSB samarbeta före, under och efter en kris?
 
Rådet sammanträder fyra gånger per år och ordförande är MSB:s generaldirektör.
Publicerad: 2009-09-29 kl. 16:13 | Senast granskad:2018-02-26 kl. 11:31
Kontakt:
Lena Vretling Lena.Vretling@msb.se