Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Dokumentation Mötesplats Transporter 2014 i Malmö

Tipsa om artikeln
Den 14-15 oktober genomfördes Mötesplats Transporter 2014 i Malmö. Mötesplatsen anordnades av myndigheterna och aktörerna i SOTP med Trafikverket som projektledare. Mötesplatsen anordnades i samverkan med Länsstyrelsen i Skåne län.

På konferensen deltog företrädare för transportmyndigheterna, MSB och andra centrala myndigheter, Försvarsmakten, kommuner och landsting, näringslivet, frivilliga försvarsorganisationer m.fl.; sammanlagt ett 70-tal deltagare.

På seminariet varvades föreläsningar och workshops om transportsektorn ur ett globalt perspektiv, hur en föränderlig värld påverkar transportsektorn och vad som kan hända om transporterna uteblir. Seminariet fokuserade på konsekvenser för transportsystemet och beroenden mellan aktörer/verksamheter samt möjliga åtgärder för att förbättra krisberedskapen och robustheten.

Myndigheterna och aktörerna inom SOTP har tidigare genomfört Mötesplats Transporter i Göteborg 2009, Stockholm 2011 och Umeå 2013.

Rapport

Mötesplats Transporter 2014 "Ebola, krig och skogsbränder hotar de globala transporterna" (pdf, nytt fönster)

Dokumentation

Tisdag 14 oktober

Global säkerhet (pdf, nytt fönster)
Tomas Ries, FHS

Samhällsviktig verksamhet och kontinuitetsplanering (pdf, nytt fönster)
Anna Rinne, MSB

Fördjupad beroendeanalys inom transportområdet: samhällsviktiga verksamheters beroende av transporter (pdf, nytt fönster)
Per Backlund, Trafikverket och Richard Hellberg, 4C Strategies

Frivilliga försvarsorganisationer
Bill Skoglund, FAK

Samhällsviktiga transportflöden - flyg, sjö, väg, järnväg. Föreläsning och  paneldiskussion.
Företrädare för Svenskt Flyg, Sveriges Hamnar, Sveriges Åkeriföretag, SJ AB

Paneldiskussion Svenska FlygBranschen (pdf, nytt fönster)

Paneldiskussion Svenska Hamnar (pdf, nytt fönster)

Paneldiskussion Sveriges Åkeriföretag (pdf, nytt fönster)

Paneldiskussion SJ (pdf, nytt fönster)

Onsdag 15 oktober

Ta del av presentationen på trender.net med det lösenord som lämnades ut på mötesplatsen
Bengt Wahlström, Företag o Framtid AB

Trygghetens hus i Östersund – en förebild i samverkan (pdf, nytt fönster)
Länspolismästare Stephen Jerand, Polisen i Jämtlands län

Workshops:

1. Lärdomar av stormarna i södra Sverige. Vad kan vi göra bättre?
Ansvarig: Länsstyrelsen i Skåne län

Workshop 1 Lärdomar från stormarna (pdf, nytt fönster)

Workshop 1 Sammanfattning av diskussion (pdf, nytt fönster)

2. Hur säkerställer vi försörjningen av samhällsviktiga transportflöden?
Ansvariga: Region Skåne och Frivilliga försvarsorganisationerna

Workshop  2 Hur säkerställer vi försörjningen av samhällsviktiga transportflöden? (pdf, nytt fönster)

Workshop 2 Sammanfattning av diskussion (pdf, nytt fönster)

3. Bränsle vid kris – till vilka? Hur ska vi samverka och hur fördela tillgängligt bränsle vid bränslebrist?
Ansvarig: Energimyndigheten

Workshop 3 Bränsle vid kris (pdf, nytt fönster)

Workshop 3 Sammanfattning av diskussion (pdf, nytt fönster)

4. Näringslivet och det offentliga – en gemensam krisplanering. Hur får vi med näringslivets aktörer inom transportsektorn i planeringen av samhällets krisberedskap?
Ansvarig: Niklas Streijffert, DB Schenker/NSD

Workshop 4 Sammanfattning av diskussion (pdf, nytt fönster) 

Publicerad: 2014-10-22 kl. 14:11 | Senast granskad:2014-12-05 kl. 11:21
Kontakt:
Petra Ekroth petra.ekroth@msb.se

 
Nyheter Krisberedskap

Samverkansforum inom transportsektorn - etablerat med stöd av Krisberedskapsanslaget

2019-04-03 kl. 09:56
Inom transportsektorn har det etablerats ett forum för samverkan mellan offentliga och privata aktörer för att stärka transportsektorns beredskap att hantera samhällsstörningar, TP-SAMS, Transportsektorns samverkan inför samhällsstörningar.

Sammanhållna projekt för länsstyrelserna - med stöd av Krisberedskapsanslaget

2019-04-02 kl. 16:57
Länsstyrelsen i Gävleborg är en av de 21 länsstyrelser som just avslutat ett fyraårigt projekt, det så kallade sammanhållna projektet, för att stärka krisberedskapen inom sina län samt ett treårigt projekt för planering för höjd beredskap, civilt försvar.

Handbok om dricksvattenrisker - ett projekt med stöd av Krisberedskapsanslaget

2019-04-02 kl. 16:17
Livsmedelsverket har ansvarat för ett projekt som producerat en handbok för att upptäcka cyanotoxiner, det vill säga gifter från blågröna alger, i dricksvatten.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13