Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Ambulansvård.

Samverkansområdet Skydd, undsättning och vård (SOSUV)

Tipsa om artikeln
Arbetet i samverkansområdet syftar till att identifiera brister i samverkan, prioritera och gemensamt åtgärda dessa för att förstärka förmågan att hantera fredstida krissituationer och höjd beredskap inom delområdena skydd, undsättning och vård.
Kontakt

Minna Bodin
minna.bodin@msb.se
010-240 4260

 

Mål

Målet med den samordnade planeringen inom Skydd, undsättning och vård (SOSUV) är att stärka ansvariga aktörers förmåga att förebygga och hantera händelser utifrån perspektivet skydd, undsättning och vård.

Myndigheter i samverkansområdet

 • Kustbevakningen
 • MSB
 • Migrationsverket
 • Polismyndigheten
 • Sjöfartsverket
 • SMHI
 • Socialstyrelsen
 • Transportstyrelsen
 • Tullverket

Adjungerade aktörer

 • Försvarsmakten
 • Landsting
 • Länsstyrelsen
 • Kommun

Rapporter från SOSUV

Slutrapport Inhämtning och visualisering av information vid samhällsstörningar 18 december 2015

Rapport studieresa till London och Hull 20-22 oktober 2014

Samverkansområdenas studieresor till USA i oktober 2013: erfarenheter av orkanen Sandy (PDF, nytt fönster)

Bilaga rapport orkanen Sandy (PDF, nytt fönster)

Förstudie visualisering i beslutsstöd för krishantering (pdf, 2Mb)

Slutrapport informationsdelning vid kriser (pdf, 2 Mb) 

Enhetlig terminologi (pdf, 1 Mb) 

Samverkanskonferenser: råd och rekommendationer till dig som leder eller deltar i samverkanskonferenser
Råd och rekommendationer till dig som ska delta i, eller leda en samverkanskonferens. Syftet är att ge dig såväl praktiska tips som en fö...
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
MSB589
Antal
Ej i lager
 

Att planera och förbereda en storskalig utrymning
Bakgrunden till denna vägledning är att många organisationer saknar förmåga att planera och förbereda en utrymning i större skala. Befint...
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
MSB783
Antal
Ej i lager
 
 

Rapporter från visualiseringsprojektet

Rapporrter producerade inom ramen för projektet "Visualiseringar av information i teknikstöd för informationsdelning och lägesbild vid samhällsstörningar" (2016-2017)

Användarprofiler - delrapport 

Visualiseringsförslag av data vid samhällsstörning

Visualiseringar av information i teknikstöd för informationsdelning och lägesbild vid samhällsstörningar

Visualisering av samverkan 

Visualiseringar i framtiden - en trendspaning 

Filmer

Filmerna beskriver ett koncept för hur informationsvisualisering skulle kunna användas som stöd för samverkan och hantering av pågående samhällsstörning. Filmerna demonstrerar bland annat prototyparbete samt summerar lärdomar och uppslag för fortsatt arbete.

 

 

 

Publicerad: 2009-11-22 kl. 14:32 | Senast granskad:2018-03-15 kl. 11:32
Kontakt:
Minna Bodin Minna.Bodin@msb.se

 
Nyheter Krisberedskap

Samverkansforum inom transportsektorn - etablerat med stöd av Krisberedskapsanslaget

2019-04-03 kl. 09:56
Inom transportsektorn har det etablerats ett forum för samverkan mellan offentliga och privata aktörer för att stärka transportsektorns beredskap att hantera samhällsstörningar, TP-SAMS, Transportsektorns samverkan inför samhällsstörningar.

Sammanhållna projekt för länsstyrelserna - med stöd av Krisberedskapsanslaget

2019-04-02 kl. 16:57
Länsstyrelsen i Gävleborg är en av de 21 länsstyrelser som just avslutat ett fyraårigt projekt, det så kallade sammanhållna projektet, för att stärka krisberedskapen inom sina län samt ett treårigt projekt för planering för höjd beredskap, civilt försvar.

Handbok om dricksvattenrisker - ett projekt med stöd av Krisberedskapsanslaget

2019-04-02 kl. 16:17
Livsmedelsverket har ansvarat för ett projekt som producerat en handbok för att upptäcka cyanotoxiner, det vill säga gifter från blågröna alger, i dricksvatten.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13