Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Laboratorie

Samverkansområdet Farliga ämnen (SOFÄ)

Tipsa om artikeln
Samverkansområdet Farliga ämnen är ett forum för samverkan mellan centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner och landsting för att förstärka förmågan att hantera stora olyckor, fredstida krissituationer och höjd beredskap inom CBRNE-området (farliga ämnen).
Fakta

CBRNE är den engelska förkortningen för kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen.

 
Kontakt

Leif Gustavsson
leif.gustavsson@msb.se
010-240 50 21

 

Mål

Målet med den samordnade planeringen inom Farliga ämnen (SOFÄ) är att stärka ansvariga aktörernas förmåga att förebygga och hantera händelser med farliga ämnen.

Myndigheter i samverkansområdet

 • Folkhälsomyndigheten
 • Jordbruksverket
 • Kustbevakningen
 • Livsmedelsverket
 • MSB
 • Polismyndigheten
 • Socialstyrelsen
 • Statens veterinärmedicinska anstalt
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Säkerhetspolisen
 • Totalförsvarets forskningsinstitut
 • Tullverket

Adjungerade aktörer

 • Försvarsmakten (genom Totalförsvarets skyddscentrum)
 • Landsting
 • Länsstyrelser
 • Kommuner
Publicerad: 2009-11-22 kl. 14:26 | Senast granskad:2019-01-31 kl. 10:40
Kontakt:
Leif Gustavsson Leif.Gustavsson@msb.se

 
Nyheter Krisberedskap

Samverkansforum inom transportsektorn - etablerat med stöd av Krisberedskapsanslaget

2019-04-03 kl. 09:56
Inom transportsektorn har det etablerats ett forum för samverkan mellan offentliga och privata aktörer för att stärka transportsektorns beredskap att hantera samhällsstörningar, TP-SAMS, Transportsektorns samverkan inför samhällsstörningar.

Sammanhållna projekt för länsstyrelserna - med stöd av Krisberedskapsanslaget

2019-04-02 kl. 16:57
Länsstyrelsen i Gävleborg är en av de 21 länsstyrelser som just avslutat ett fyraårigt projekt, det så kallade sammanhållna projektet, för att stärka krisberedskapen inom sina län samt ett treårigt projekt för planering för höjd beredskap, civilt försvar.

Handbok om dricksvattenrisker - ett projekt med stöd av Krisberedskapsanslaget

2019-04-02 kl. 16:17
Livsmedelsverket har ansvarat för ett projekt som producerat en handbok för att upptäcka cyanotoxiner, det vill säga gifter från blågröna alger, i dricksvatten.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13