Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Laptop

Samverkansområdet Ekonomisk säkerhet (SOES)

Tipsa om artikeln
SOES verkar för att enskilda individer, företag och det allmänna ska ha tillgång till och förtroende för att samhällets betalningar fungerar och att systemen för att betala varor och tjänster fungerar.
Kontakt

Leif Elofsson
leif.elofsson@msb.se

010-240 40 48

 

Mål

Målet med den samordnade planeringen inom samverkansområdet för Ekonomisk säkerhet (SOES) är att stärka ansvariga aktörers förmåga att förebygga och hantera händelser som innebär störningar i samhällsviktiga betalningsflöden.

Myndigheter i samverkansområdet

  • Arbetsförmedlingen
  • Finansinspektionen
  • Försäkringskassan
  • MSB
  • Pensionsmyndigheten
  • Riksgälden
  • Skatteverket
  • Statens servicecenter

Adjungerade aktörer

  • Försvarsmakten
  • Riksbanken

Rapporter från SOES

Rapporter som tagits fram inom arbetet för SOES.

Rapport SOES samverkansövning 2016 (pdf nytt fönster)

Delrapport - Gemensamma säkerhetskrav (pdf nytt fönster)

Delrapport - Synergier mellan kontinuitetsplaner (pdf nytt fönster)

SOES-myndigheternas användning av SGSI 2016 (pdf nytt fönster)

Slutrapport Samhällskonsekvensanalys - Slutsatser och lärdomar 2013-2015 (pdf nytt fönster)

Slutrapport: Robusthetshöjande åtgärder 2015 (pdf, nytt fönster)

Bilaga 1 En studie om användningen av e-legitimation (pdf, nytt fönster)

Bilaga 5 Single Euro Payments Area (SEPA) (pdf, nytt fönster)

Bilaga 7 Den kritiska kravställningen (pdf, nytt fönster)

Övningsrapport SOES Samverkansövning 2015

Förstudie: SOES rapport Gemensamma rutiner 2009 (pdf, nytt fönster)

Projekt: SOES rapport Alternativa utbetalningsvägar 2010 (pdf, nytt fönster)

Samhällskonsekvens-analys slutrapport (pdf, nytt fönster)

Bränsleförsörjning för reservkraft (pdf, nytt fönster)

Förstudie grundläggande säkerhetsnivåer (pdf, nytt fönster)

Samverkansområdenas studieresor till USA i oktober 2013: erfarenheter av orkanen Sandy (pdf, nytt fönster)

SOES vägledning för kontinuitetshantering, 2014-11-27 (pdf, nytt fönster)

Fördjupad analys: Spridnings- och hämtningssystemet (SHS), 2014-10 (pdf, nytt fönster)

Sammanfattning av projektet: Riskanalys för myndigheterna inom SOES, 2014-10 (pdf, nytt fönster)

Övningsrapport Samverkansövning 2014

Beskrivning FSPOS vs. SOES (pdf, nytt fönster)

Fördjupad analys: Folkbokföringsregistret med personuppgifter

Fördjupad analys: Swedish Government Secure Intranet

Medborgarkonto: Tillämpligheten av systemet med Nemkonto NKS i Sverige

Övriga rapporter

Rapporter som berör ämnet ekonomisk säkerhet, som inte tagits fram av SOES.

Ekonomisk säkerhet: Kartläggning av forskning, lagar, regelverk och riktlinjer samt relevanta händelser (pdf, nytt fönster)

Beroendaanalys finansiella sektorn KBM

Beroenden faller en faller alla sammanfattning

Riksrevisionen Betalningssystemet 2007 28

Space Weather and Financial Systems JRC Workshop 2014

Publicerad: 2009-11-22 kl. 14:28 | Senast granskad:2019-01-31 kl. 10:37
Kontakt:
Leif Elofsson Leif.Elofsson@msb.se

 
Nyheter Krisberedskap

Samverkansforum inom transportsektorn - etablerat med stöd av Krisberedskapsanslaget

2019-04-03 kl. 09:56
Inom transportsektorn har det etablerats ett forum för samverkan mellan offentliga och privata aktörer för att stärka transportsektorns beredskap att hantera samhällsstörningar, TP-SAMS, Transportsektorns samverkan inför samhällsstörningar.

Sammanhållna projekt för länsstyrelserna - med stöd av Krisberedskapsanslaget

2019-04-02 kl. 16:57
Länsstyrelsen i Gävleborg är en av de 21 länsstyrelser som just avslutat ett fyraårigt projekt, det så kallade sammanhållna projektet, för att stärka krisberedskapen inom sina län samt ett treårigt projekt för planering för höjd beredskap, civilt försvar.

Handbok om dricksvattenrisker - ett projekt med stöd av Krisberedskapsanslaget

2019-04-02 kl. 16:17
Livsmedelsverket har ansvarat för ett projekt som producerat en handbok för att upptäcka cyanotoxiner, det vill säga gifter från blågröna alger, i dricksvatten.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13