Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Järnvägsspår

Samverkansområden

Tipsa om artikeln
För att främja en helhetssyn i planeringen för samhällets krisberedskap och höjd beredskap samverkar myndigheter och andra aktörer inom sex forum, kallade samverkansområden.

Deltagare

Vilka myndigheter som ingår i samverkansområdena finns angivna i bilagan till förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.

Ytterligare aktörer med viktiga roller, men som inte är utpekade i förordningen, ingår i samverkansområdena. Det är till exempel kommuner, landsting och Försvarsmakten.

Organisation och roller

Samverkansområdena är en plattform för samverkan och planering och inte en egen organisation. Det som planeras i forumet omhändertas av enskilda myndigheter som ingår i forumet.

Möten

Samverkansområdena träffas vid flera tillfällen under året för planeringsmöten och två gånger vid heldagskonferensen Mötesplats SO.

Inbjudan till möten sänds till de utpekade myndigheterna som utser en representant för året.

Publicerad: 2009-10-26 kl. 15:23 | Senast granskad:2019-02-19 kl. 11:01
Kontakt:
Carl-Gustaf Erixon Carl-Gustaf.Erixon@msb.se

 
Nyheter Krisberedskap

Stöd för systematiskt arbete med skydd av samhällsviktig verksamhet

2015-12-18 kl. 11:06
Ett nytt stöd har tagits fram i syfte att konkretisera vad som kan ingå i ett systematiskt arbete med skydd av samhällsviktig verksamhet och delarna riskhantering, kontinuitetshantering och hantera händelser. Stödet vänder sig till privata och offentliga aktörer som äger eller bedriver samhällsviktig verksamhet. Innehållet bygger på nationella och internationella standarder och vägledningar inom områdena respektive område.

Underlag till förslag för kriterier för nationellt samhällsviktigt verksamhet

2015-12-17 kl. 13:38
Att identifiera samhällsviktig verksamhet på olika samhällsnivåer är ett komplext arbete. Som ett första steg i arbetet med att se över kriterier för samhällsviktig verksamhet på nationell nivå har denna rapport tagits fram som ett underlag för MSB:s fortsatta arbete på området.

Vägledning för hantering av reservkraftprocessen

2015-12-17 kl. 12:43
Många samhällsviktiga funktioner är beroende av el, ofta är reservkraft lösningen för att trygga elförsörjningen. Under 2015 har det genomförts sex uppskattade temadagar där Vägledning för hantering av reservkraftprocessen presenterats.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15