Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Järnvägsspår

Samverkansområden

Tipsa om artikeln
För att stärka samhällets krisberedskap samverkar myndigheter och andra aktörer inom sex forum, så kallade samverkansområden.

Myndigheterna som ingår i samverkansområdena har ett särskilt ansvar för att minska samhällets sårbarhet och för att se till att vi blir bättre på att hantera en kris.

Samverkansområdena är:

  • Ekonomisk säkerhet
  • Farliga ämnen
  • Geografiskt områdesansvar
  • Skydd, undsättning och vård
  • Teknisk infrastruktur
  • Transporter

Samverkansområdenas uppgift och vilka myndigheter som ska ingå finns angivna i bilaga till Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap (krisberedskapsförordningen).

Syftet med arbetet i samverkansområdena

Syftet med arbetet i samverkansområdena är att myndigheternas planering ska samordnas. En samordnad planering innebär att gemensamt och på ett systematiskt sätt komma fram till lämpliga åtgärder för stärkt krisberedskap och höjd beredskap. I detta är mål för samhällets säkerhet, mål för krisberedskapen och mål för civilt försvar styrande.

Samverkansområdena är en plattform för samverkan och planering och inte en egen organisation. Följaktligen bör den gemensamma planeringen resultera i att enskilda myndigheter omhändertar identifierade krav och behov på lämpligt sätt.

MSB har en roll att utveckla formerna för arbetet i samverkansområdena. Under 2015-2016 har ett arbete genomförts där nya processer för arbetet har tagits fram. Bakgrunden till detta är att arbetet i samverkansområdena har att beakta fler nya områden och frågor, bl. a planering inför höjd beredskap. Arbetet behöver också i större utsträckning utgå från och sättas i relation till samhällsskydd och beredskap i bred mening. De nya formerna börjat tillämpas från den 1 januari 2017, läs mer i rapporten Utveckling av formerna för arbetet i samverkansområdena (MSB 2016-2258) som du hittar till höger om denna text.

MSB har beslutat att ordförandeposten i samtliga samverkansområden ska innehas av representanter från MSB från och med 2017. Rollen som vice ordförande kommer att rotera mellan övriga myndigheter inom samverkansområdena. Vice ordförande för 2017 är ännu inte utsedda.

Andra aktörer i samverkansområdena

I samverkansområdena ingår även andra aktörer, som är utpekade av MSB eller adjungerade av myndigheterna i respektive samverkansområde. Därför deltar även kommuner, landsting och Försvarsmakten i samverkansområdena.

Mer information

Kontaktperson för respektive samverkansområde finns angivet under respektive samverkansområde (se rubriker i vänstermarginalen).

Publicerad: 2009-10-26 kl. 15:23 | Senast granskad:2016-12-21 kl. 13:53
Kontakt:
Minna Bodin Minna.Bodin@msb.se