Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Elledningar

Styrel - styrning av el till prioriterade elanvändare

Tipsa om artikeln
Styrel är ett landsomfattande planeringssystem för prioritering av samhällsviktiga elanvändare vid en förutsedd eller plötsligt uppkommen kortvarig elbrist. Energimyndigheten ansvarar för Styrelplaneringens genomförande. Svenska kraftnät är den myndighet som får besluta om frånkoppling av elen vid en sådan situation.

MSB deltar i arbetet med Styrel utifrån det övergripande ansvaret för krisberedskapen. Som stöd för identifiering av samhällsviktig verksamhet har MSB tagit fram en Vägledning för samhällsviktig verksamhet.

Om efterfrågan på el är större än tillgången kan vi drabbas av elbrist. Vid en allvarlig elbristsituation är det risk för att elförsörjningen kollapsar i hela eller stora delar av Sverige. För att skydda elsystemet kan elnätsföretagen då tvingas koppla från elanvändare.

Styrel bygger på en länsvis sammanställd bild av samhällsviktig verksamhet och en plan för hur samhällsviktiga elanvändare kan prioriteras vid elbrist.

MSB har genomfört en studie av elnätsföretagens planering för manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK) och deras förutsättningar för att genomföra MFK utan allvarliga negativa konsekvenser på samhället. Rapporten kan laddas ned under Läs mer.

Styrel i 3 steg

  1. Kommunen och elnätsföretagen identifierar tillsammans vilken samhällsviktig verksamhet som finns i kommunen. De planerar också för hur samhällsviktiga elanvändare kan prioriteras vid elbrist.

    Länsstyrelsen initierar och leder arbetet inom länet samt sammanställer det regionala underlaget som ska ligga till grund för planeringen av frånkoppling i en allvarlig elbristsituation. Som regeringen har angivit finns samhällsviktig verksamhet på alla nivåer.

    Arbetet med identifiering av sådan verksamhet måste därför bedrivas lokalt, regionalt och nationellt. Länsstyrelsens sammanställda planeringsunderlag i Styrel ska omfatta samhällsviktig verksamhet av såväl lokal, regional, nationell och internationell betydelse inom länet samt elanvändare som representerar särskilt stora ekonomiska värden.
  2. Länsstyrelsens sammanställda underlag överlämnas till elnätsföretagen och ligger till grund för elnätsföretagens planering av frånkoppling.
  3. Baserat på elnätsföretagens planeringsunderlag får Svenska kraftnät i en uppkommen allvarlig elbristsituation besluta om frånkoppling (enligt ellagen), så kallad manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK).

Om Styrel på Energimyndighetens webbplats

MSB:s inriktningsdokument (pdf, nytt fönster)

 Elnätsföretagens MFK-planering (pdf, nytt fönster)

 Stöd för Redovisning av samhällsviktig verksamhet (excel, nytt fönster)

Publicerad: 2010-05-17 kl. 11:47 | Senast granskad:2015-06-04 kl. 11:44
Kontakt:
Jan-Olof Olsson Jan-Olof.Olsson@msb.se