Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Åtgärder och aktiviteter

Tipsa om artikeln
Handlingsplanen för skydd av samhällsviktig verksamhet är en utvecklingsprocess som tar sikte på år 2020 då alla samhällsviktiga verksamheter ska ha integrerat ett systematiskt arbete med skydd av samhällsviktig verksamhet. Arbetet för med att skapa förutsättningar för att nå målet är indelat i två delprocesser: åtgärder för kunskapsutveckling respektive aktiviteter för implementering av ett systematiskt säkerhetsarbete. Nedan ges en beskrivning av åtgärderna och aktiviteterna under respektive rubrik.

 

Under 2016 fortsätter arbetet för att nå handlingsplanens mål. En uppföljning och utvärdering av det arbete som genomförts samt effekterna av det kommer att genomföras. Dessutom kommer synergier och kopplingar till civilt försvar, risk- och sårbarhetsanalyser, informations- och cybersäkerhet samt internationellt arbete att vara en viktig del av den fortsatta utvecklingen. 

Åtgärder för kunskapsutveckling

Åtgärder för kunskapsutveckling består av arbete för att utveckla grunder och regelverk, forskning, utbildning och övning.

Under 2016 kommer ett antal redogörande rapporter om legala grunder och regelverk för ett urval av sektorerna (energiförsörjning, elektroniska kommunikationer, transporter, livsmedelsförsörjning samt hälso- och sjukvård samt omsorg) att arbetas fram i samverkan med berörda myndigheter.

För att utveckla kunskaperna om skydd av samhällsviktig verksamhet har det under 2015 etablerats ett forskningscentrum vid Lunds Universitet och som fått namnet CenCIP (Centre for Critical Infrastructure Protection research). Forskningen ska öka vår kunskap om hur samhällsviktiga verksamheter i samhället kan skyddas från störningar och kommer att bedrivas inom tre områden.

Läs mer om CenCIP på msb.se

Läs mer om CenCIP på www.cencip.lu.se

Aktiviteter för implementering

Aktiviteter för implementering bygger på behov av aktiviteter för att nå målet med handlingsplanen

Vägledning och stöd

Här hittar du vägledningar och stöd för arbetet med skydd av samhällsviktig verksamhet

Erfarenhetsåterföring

Hur tar vi tillvara på erfarenheter från störningar i samhällsviktiga verksamheter? Det finns system för olyckor men inte samlad erfarenhetsåterföring för störningar och avbrott i samhällsviktig verksamhet. Det pågår ett arbete för att utreda möjligheten att utveckla ett samlat erfarenhetsåterföringssystemför avbrott och störningar i samhällsviktig verksamhet. Ett förslag till hur vi ska arbeta vidare med Erfarenhetsåterföring kommer att finnas efter första halvåret 2016.

Komponenter i ett systematiskt säkerhetsarbete

För att konkretisera vad som kan ingå i arbetet med riskhantering, kontinuitetshantering och att hantera händelser har MSB tagit fram ett stöd. Målet är att stödja aktörerna att nå handlingsplanens mål; att all samhällsviktig verksamhet har integrerat ett systematiskt arbete i sin verksamhet på lokal, regional och nationell nivå senast 2020. Stödet bygger på nationella och internationella standarder och vänder sig både till privata och offentliga aktörer som äger eller bedriver samhällsviktig verksamhet. Ladda ned stödet här

Kriterier för nationellt samhällsviktig verksamhet

För att utveckla arbetet med att identifiera samhällsviktig verksamhet håller MSB på att ta fram kriterier för nationellt samhällsviktig verksamhet. Delmålet med arbetet i år är ta fram ett underlag som ska kunna användas i arbetet med att utforma kriterier. Bland annat har en historisk inventering genomförts för att titta på hur Sverige tidigare arbetat med kriterier för sk. K-företag samt en redogörelse för ett antal länders arbeten. Under 2016 påbörjas arbetet med att ge förslag på vilka kriterier skulle kunna användas i Sverige.

Robusta upphandlingar

MSB tar fram en vägledning för robusta upphandlingar i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting, Upphandlingsmyndigheten och en referensgrupp med kommun- och landstingsrepresentanter- Vägledningen vänder sig till kommuner och landsting. Syftet är att stödja aktörerna i att komplettera befintliga upphandlingsprocesser med aspekter av krisberedskap vid upphandling eller av samhällsviktig verksamhet. Vägledningen beräknas vara klar första halvåret 2016.

 

Publicerad: 2015-06-04 kl. 11:12
Kontakt:
Omar Harrami Omar.Harrami@msb.se
Jan-Olof Olsson Jan-Olof.Olsson@msb.se

 

Handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet
Antal
Ej i lager
 
 

Ett fungerande samhälle i en föränderlig värld
Antal
Ej i lager
 
 

Systematiskt arbete med skydd av samhällsviktig verksamhet
Antal
Ej i lager