Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Skydd av samhällsviktig verksamhet

Tipsa om artikeln
Med skydd av samhällsviktig verksamhet avses åtgärder och aktiviteter som behöver vidtas för att säkerställa funktionalitet och kontinuitet hos samhällsviktig verksamhet och därmed samhället i stort.

Förmågan att upprätthålla kontinuitet och funktionalitet

Skydd av samhällsviktig verksamhet är en delmängd i krisberedskapsarbetet och lägger dessutom grunden för förmågan att upprätthålla kontinuitet och funktionalitet även under höjd beredskap.

Arbetet bygger på samverkan mellan aktörer och på att ansvar fördelas enligt ansvars-, likhets- och närhetsprinciperna. En viktigdel av arbetet är kommuners, landstings, länsstyrelsers och centrala myndigheters arbete med risk- och sårbarhetsanalyser, RSA.

Offentliga aktörer har enligt MSB:s föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser i uppdrag att redovisa identifierad samhällsviktig verksamhet och dess kritiska beroenden.

Föreskrifter och allmänna råd risk- och sårbarhetsanalyser

Bakgrund till arbetet med skydd av samhällsviktig verksamhet

En av drivkrafterna till arbetet med skydd av samhällsviktig verksamhet är det arbete som bedrivs inom det europeiska programmet för skydd av kritisk infrastruktur. Programmet utvecklades efter händelserna den 11 september 2001 och bombningarna i Madrid och London. Målet med det europeiska arbetet är att förbättra skyddet av kritisk infrastruktur inom EU. Andra faktorer som också har varit pådrivande för det svenska arbetet är att vi lever i en förändrad och global värld där landsgränserna inte längre styr utan vi ständigt påverkas av det som pågår runt om i världen.

EU och skydd av samhällsviktig verksamhet

I och med det förändrade samhället står vi inför utmaningar som ställer särskilda krav på arbetet, bland annat genom:

  • Privatisering – fler samhällsviktiga verksamheter bedrivs i privat regi och globaliseringen har lett till att flera privata aktörer inte längre har sitt huvudsäte i Sverige
  • Effektivisering – samhället har effektiviserat och det är färre människor som gör samma arbete.
  • Teknikutveckling – påverkar effektiviseringarna och vi är mer sårbara i och med att vi förlitar oss mer och mer på tekniken.
  • Lager – vi har inte lager som vi en gång i tiden hade. Lager tas bort i förmån för att effektivisera och spara pengar. Varor levereras istället utifrån principen just-in-time.

Privat-offentlig samverkan för skydd av samhällsviktig verksamhet

Samverkan mellan samhällets alla aktörer är en central del i arbetet med skydd av samhällsviktig verksamhet.

Mycket av den samhällsviktiga verksamheten ägs och drivs av näringslivet idag vilket ställer krav på privat–offentlig samverkan. Genom en sådan samverkan kan privata aktörer identifiera och vidta åtgärder som främjar och stärker samhällets funktionalitet.

Privat-offentlig samverkan

Publicerad: 2015-06-04 kl. 10:45 | Senast granskad:2016-02-22 kl. 13:23
Kontakt:
Omar Harrami Omar.Harrami@msb.se
Jan-Olof Olsson Jan-Olof.Olsson@msb.se

Skydd av samhällsviktig verksamhet
Antal
Ej i lager
 
 

Systematiskt arbete med skydd av samhällsviktig verksamhet
Antal
Ej i lager