Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Samhällsviktig verksamhet och beroenden

Tipsa om artikeln
Teknik- och samhällsutveckling har medfört en allt mer komplex väv av beroenden mellan olika samhällsviktiga verksamheter.

En kris inom en sektor kan sprida sig vidare till andra sektorer som ringar på vattnet – när elen försvinner eller transporterna stannar så drabbas också en lång rad andra verksamheter.

Varje ansvarig aktör måste analysera vilka beroenden man har, och säkerställa tillgången för att vidmakthålla den samhällsviktiga verksamheten. Det kan göras genom diversifiering (flera oberoende leverantörer/tekniker/system), säkerställa reservdelshållning och reparationsberedskap eller ha alternativa metoder vid samhälsstörning. I analysen måste såväl interna som externa beroenden analyseras.

Att identifiera, kartlägga och analysera samhällsviktiga verksamheters beroenden är därför en central del i arbetet med skydd av samhällsviktig verksamhet och att säkerställa samhällets funktionalitet. Något som också ska göras inom ramen för kommuner, landsting och statliga myndigheters RSA-arbete.

Läs mer om RSA

Till hjälp för beroendeanalyser finns även ett webbaserat verktyg – Beroendehjulet som kan användas fritt av aktörer med behov av metodstöd för sitt analysarbete. Det pågår en översyn av Beroendehjulet. När uppdateringen är genomförd kommer verktyget att göras tillgängligt på MSB:s webb.

För att stödja samhällets aktörer att genomföra beroendeanalyser har MSB låtit genomföra tre studier inom området. Den första studien ger en översikt av vilka metoder som kan användas för att genomföra mer komplexa beroendeanalyser. Den andra studien undersöker hur man kan genomföra komplexa beroendeanalyser genom att studera en del inom en sektor där infrastrukturen utgörs av mer tekniskt komplexa infrastrukturobjekt. Den tredje studien undersöker möjliga metoder för konsekvensanalyser på samhällsnivå där metoderna beaktar de spridningseffekter som både uppenbara och mer komplexa beroenden kan innebära.

Översikt över metoder för komplex beroendeanalys på sektoriell & tvärsektoriell nivå

Komplex beroendeanalys på sektoriell nivå – exemplet telekominfrastrukturer

Metoder för konsekvensanalys på samhällsnivå

Läs mer

 

Faller en- faller då alla?

Beroende- och konsekvensanalys, elektroniska kommunikationer

Beroende- och konsekvensanalys, energi

Beroende– och konsekvensanalys, finansiella tjänster

Beroende- och konsekvensanalys, handel

Beroende- och konsekvensanalys, hälso- och sjukvård

Beroende- och konsekvensanalys, inre skydd och säkerhet

Beroende- och konsekvensanalys, kommunalteknisk försörjning

Beroende- och konsekvensanalys, livsmedelsförsörjning

Beroende- och konsekvensanalys, transporter

Gränsöverskridande beroenden

Publicerad: 2015-06-04 kl. 10:50 | Senast granskad:2018-08-22 kl. 10:34
Kontakt:
Omar Harrami Omar.Harrami@msb.se
Jan-Olof Olsson Jan-Olof.Olsson@msb.se