Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Säkerhet i offentlig miljö

Tipsa om artikeln
Samhällsplaneringen behöver beakta terrorism och andra antagonistiska hot. Fysiska skyddsåtgärder behöver genomföras på platser och områden som identifierats som särskilt sårbara, främst avseende skydd mot fordon som vapen, sprängningar och skjutningar. MSB har en roll i detta arbete, tillsammans med andra centrala aktörer.

I den svenska strategin mot terrorism delas terrorismbekämpning in i tre områden som benämns förebygga, förhindra och försvåra. Utöver det ska samhället även ha en förmåga att hantera konsekvenserna av ett terrorattentat.

Det förebyggande arbetet syftar till att motverka och minska avsikt att begå eller stödja terrorattentat. Det förhindrande arbetet syftar till att motverka och minska förmåga och möjlighet att begå terrorattentat. Det försvårande arbetet syftar till att skapa och upprätthålla skydd för individer och minska samhällets sårbarhet.

Regeringsuppdrag till MSB

I oktober 2017 fick MSB i uppdrag av regeringen att verka för samordning av berörda aktörers risk- och sårbarhetsarbete, för att skapa förutsättningar för en ökad trygghet och säkerhet i offentliga miljöer där många människor vistas.

I uppdraget ingick att kartlägga ansvarsförhållanden mellan berörda aktörer, sammanställa väsentliga risker och sårbarheter, samla och sprida kunskap inom området, ge nationell vägledning för de skyddsåtgärder som behöver vidtas samt identifiera eventuella behov av författningsförändringar.

Uppdraget rörde främst delområdet försvåra, vilket handlar om att skydda målen för eventuella terrorattentat. Uppdraget redovisades i maj 2018 och föreslår olika typer av aktiviteter, däribland kunskaps- och förmågehöjande stöd till olika aktörer.

Planerade aktiviteter

  • Utveckla vägledning och stöd för kommuners arbete med samhällsplanering som beaktar antagonistiska hot och terrorism.
  • Ta fram stöd för kommuners arbete med risk- och sårbarhetsanalyser.
  • Utveckla vägledningar om förmågehöjande åtgärder inom olika branscher (besöksnäring, handel, hälso- och sjukvård, skola, religiösa samfund, evenemang och arenor, kollektivtrafik samt finansiella centrum). Ett prioriterat område är säkerhet vid evenemang.
  • Öka allmänhetens medvetande och kunskap för att upptäcka en pågående händelse och för att kunna mildra konsekvenserna av ett terrorattentat.
  • Kartlägga kunskapsläget och behovet av ny forskning kring skyddsåtgärder mot terrorattentat och utifrån det initiera ny kunskapsutveckling för området.

De strukturer och nätverk som används inom krisberedskapsområdet kan i stor utsträckning användas i arbetet med försvårande åtgärder mot terrorism och antagonistiska hot.

Publicerad: 2018-10-17 kl. 16:17
Kontakt:
Jonas Eriksson Jonas.Eriksson@msb.se