Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Återkoppling RSA statliga myndigheter

Tipsa om artikeln
MSB håller just nu på att arbeta fram en metod för återkoppling på inlämnade risk- och sårbarhetsanalyser. Målet är att metoden ska vara klar och börja användas i samband med inrapporteringen i oktober 2018.

Genomförd återkoppling 2012-2014

MSB tog 2012-2014 fram återkopplingsrapporter på inlämnade risk- och sårbarhetsanalyser från statliga myndigheter. Syftet med rapporterna var att ställa samman en bild av hur myndigheterna arbetar med RSA och ge förslag på förbättringsåtgärder. Nedan går det att ladda ned rapporterna från 2012-2014.

Rapporten ger en övergripande bild av hur myndigheterna arbetat med risk- och sårbarhetsanalyser samt syftar till att stödja och bidra till utveckling inom området. Redovisningarna har analyserats och kompletterande intervjuer har genomförts med flera myndigheter. Resultaten har jämförts med MSB:s föreskrifter för risk- och sårbarhetsanalyser och resultaten i 2012 års återkopplingsrapport.

Återkoppling Risk- och sårbarhetsanalyser 2014
Rapporten ger en övergripande bild av hur myndigheterna arbetat med risk- och sårbarhetsanalyser samt syftar till att stödja och bidra t...
Publikationsnummer:
MSB950
 

Tema samhällsviktig verksamhet 2013

I återkopplingen av 2013 års redovisningar fokuserade MSB på temat samhällsviktig verksamhet. Det huvudsakliga syftet med rapporten är att ge en övergripande bild av myndigheternas redovisning av risk- och sårbarhetsanalyser med fokus på samhällsviktig verksamhet samt att stödja och bidra till att utveckla myndigheternas arbete inom området.

Återkoppling Risk- och sårbarhetsanalyser 2013
I denna rapport lämnar MSB sin återkoppling på myndigheternas redovisningar av risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) 2013.
Publikationsnummer:
MSB767
 

Återkoppling 2012

Rapporten för 2012 ger en övergripande bild av hur myndigheterna arbetat med risk- och sårbarhetsanalyser samt syftar till att stödja och bidra till utveckling inom området. Genom att studera redovisningarna har disposition och innehåll i redovisningarna analyserats jämfört med MSB:s föreskrifter för risk- och sårbarhetsanalyser. 

Återkoppling Risk- och sårbarhetsanalyser 2012
Denna rapport är en generell återkoppling på de redovisningar som har lämnats in till MSB i enlighet med föreskriften om statliga myndigh...
Publikationsnummer:
MSB588
 
  
Publicerad: 2014-11-27 kl. 14:10 | Senast granskad:2017-04-07 kl. 10:52
Kontakt:
Ida Karlsson Ida.Karlsson@msb.se
Jacob Nordfors Jacob.Nordfors@msb.se
Vägledning för Risk- och sårbarhetsanalyser
Antal
Ej i lager
 
Vägledning för kommunala handlingsprogram
Antal
Ej i lager