Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Statliga myndigheters RSA

Tipsa om artikeln
Samtliga statliga myndigheter under regeringen ska analysera om det finns sårbarheter eller hot och risker inom myndighetens ansvarsområde som kan försämra förmågan till verksamhet inom området. Vartannat år ska resultatet värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys (RSA).

Vilka aktörer ska göra en RSA?

Samtliga statliga myndigheter under regeringen ska göra en RSA enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.

I analysen ska myndigheten särskilt beakta:

  • situationer som uppstår hastigt, oväntat och utan förvarning, eller en situation där det finns ett hot eller en risk att ett sådant läge kan komma att uppstå,
  • situationer som kräver brådskande beslut och samverkan med andra aktörer,
  • att de mest nödvändiga funktionerna kan upprätthållas i samhällsviktig verksamhet,
  • förmågan att hantera mycket allvarliga situationer inom myndighetens ansvarsområde.

Vilka ska redovisa en RSA?

Bevakningsansvariga myndigheter samt vissa myndigheter utpekade efter beslut av MSB ska skicka en sammanfattande redovisning av sin RSA till MSB och regeringskansliet.

Lista över bevakningsansvariga myndigheter och utpekade myndigheter

Den sammanfattande redovisningen ska lämnas in till MSB och regeringskansliet senast den 31 oktober månad jämnt årtal. Nästa tillfälle är den 31 oktober 2018.

 
 

Föreskrifter och allmänna råd för redovisning

MSB:s föreskrifter och allmänna råd reglerar innehåll, samt hur en RSA ska redovisas. Bland annat ingår att identifiera samhällsviktig verksamhet inom myndighetens ansvarsområde som är av nationell betydelse och beskriva kritiska beroenden för dessa.

MSBFS 2016:7 Föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser

I föreskrifterna finns indikatorer som myndigheten ska använda för att bedöma generell krisberedskapsförmåga. Dessa indikatorer finns sammanställda i en mall som kan användas i redovisningen.

Indikatorer statliga myndigheter (word-dokument)

Länsstyrelserna stöder lokala aktörer

Länsstyrelserna har en särskild uppgift mot bakgrund av det geografiska områdesansvaret och ska vara en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer, som kommuner, landsting och näringsliv, och den nationella nivån. Länsstyrelsen ska sammanställa en regional RSA och dessutom stödja aktörer i länet i planering och RSA:er.

 
Publicerad: 2009-10-29 kl. 14:57 | Senast granskad:2018-06-27 kl. 14:00
Kontakt:
Jacob Nordfors Jacob.Nordfors@msb.se
Anna-Karin Juhl Anna-Karin.Juhl@msb.se
Vägledning för Risk- och sårbarhetsanalyser
Antal
Ej i lager
 
Vägledning för kommunala handlingsprogram
Antal
Ej i lager