Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Steg 3 – Säkerställ att redovisningen hanteras på rätt sätt

Tipsa om artikeln
Som redan framgått är hanteringen av handlingar belagda med sekretess annorlunda än vad som gäller för öppna offentliga handlingar. Denna skillnad består av en begränsning av allmänhetens rätt att ta del av handlingen (vilket innebär att den inte kan lämnas ut på samma sätt som en öppen offentlig handling) samt ett förbud att röja den/de uppgifter som omfattas av sekretess. Nedan ges mer ingående beskrivningar av de hanteringsregler som finns för handlingar belagda med sekretess.

Sekretessmarkering  

En handling som innehåller en uppgift som kan antas omfattas av sekretess får förses med en särskild anteckning, en sekretessmarkering. Denna markering ska innehålla följande uppgifter:

  • Tillämplig sekretessbestämmelse .
  • Datum när anteckningen gjordes .
  • Den myndighet som har gjort anteckningen.

handling som försetts med en sekretessmarkering begärs ut ska frågan om utlämnande prövas på vanligt sätt. En sekretessmarkering befriar inte myndigheten från skyldigheten att göra en sådan prövning, utan fungerar som en varningssignal.

Det finns inga lagstadgade krav för hantering av en handling som innehåller uppgifter belagda med sekretess enligt 18 kap. 13 § OSL. Sådana handlingar måste dock hanteras på ett sådant sätt att obehöriga inte tar del av de sekretessbelagda uppgifterna. I många fall har myndigheter egna interna rutiner som stöd för hantering av handlingar belagda med sekretess enligt 18 kap. 13 § OSL.

Hanteringsregler när en sekretessbelagd handling också är en hemlig handling  

Uppgifter kan vara belagda med sekretess i en mängd olika syften, men alla är inte hemliga. Hemlig uppgift finns inte med i OSL utan är en term som återfinns i säkerhetsskyddslagstiftningen (1996:627).  Sekretessbelagd uppgift är en uppgift som omfattas av sekretess enligt OSL. Hemlig uppgift är en uppgift som omfattas av sekretess enligt OSL och som rör rikets säkerhet. Om en uppgift är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet är uppgiften kvalificerat hemlig. Hemliga uppgifter kräver säkerhetsskydd enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) och ska hanteras i enlighet med Säkerhetspolisens (PMFS 2015:3) eller Försvarsmaktens (FFS 2015:2) föreskrifter.

Om en handling innehåller hemliga uppgifter ska den försättas med en hemligbeteckning. Detta signalerar att handlingen behöver ett särskilt skydd, exempelvis avseende förvaring av handlingen, vilka som kan få tillgång till den m.m. 

Som nämnts ovan är uppgifter som omfattas av försvarssekretess i enlighet med 15 kap 2 § OSL alltid hemliga uppgifter.

Publicerad: 2018-02-19 kl. 10:21
Kontakt:
Jacob Nordfors Jacob.Nordfors@msb.se
Ida Karlsson Ida.Karlsson@msb.se
Anna-Karin Juhl Anna-Karin.Juhl@msb.se
Vägledning för Risk- och sårbarhetsanalyser
Antal
Ej i lager
 
Vägledning för kommunala handlingsprogram
Antal
Ej i lager