Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

RSA-föreskrifter och andra regler, landsting

Tipsa om artikeln
Landstingens och regionernas krisberedskapsarbete regleras i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2 kap. 1 §, LEH).

Vart fjärde år ska en ny risk- och sårbarhetsanalys tas fram och resultatet av arbetet rapporteras till Socialstyrelsen, MSB samt till länsstyrelsen. Risk- och sårbarhetsanalysen ska följas upp regelbundet av respektive landsting och region, vilket innebär att en uppföljning ska lämnas årligen.

MSB:s föreskrifter om landstingens risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2015:4) reglerar hur, vad och när landstingen och regionernas redovisning och uppföljning av RSA-arbetet ska ske. Föreskrifterna har förtydligats genom allmänna råd.

MSBFS 2015:4 Föreskrifter och allmänna råd om landstings risk- och sårbarhetsanalyser

Indikatorer landsting (word-dokument, nytt fönster)

Landstingen har också ett ansvar för katastrofmedicinsk beredskap enligt hälso- och sjukvårdslagen, som avser beredskap att bedriva hälso- och sjukvård i syfte att minimera följderna vid allvarlig händelse. Landstingen omfattas även av säkerhetsskyddsförordningen (1996:633).

MSB har som ambition att arbeta tillsammans med Socialstyrelsen för att stödja landsting och regioner i risk- och sårbarhetsanalysarbetet.

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (Riksdagens webbplats)

Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (Riksdagens webbplats)

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) (Riksdagens webbplats)

Socialstyrelsen

Publicerad: 2009-10-30 kl. 10:50 | Senast granskad:2015-06-15 kl. 15:43
Kontakt:
Malin Uppvall Malin.Uppvall@msb.se
Nyheter krisberedskap
Vägledning för Risk- och sårbarhetsanalyser
Antal
Ej i lager
 
Vägledning för kommunala handlingsprogram
Antal
Ej i lager