Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Kommuners risk- och sårbarhetsanalyser

Tipsa om artikeln
En kris får alltid konsekvenser på lokal nivå eftersom kommuner bedriver samhällsviktig verksamhet och har ett geografiskt områdesansvar. Ett av kommunens verktyg för att minska sårbarheten i sin verksamhet och öka förmågan att hantera krissituationer är risk- och sårbarhetsanalys, RSA.

En del i kommunernas krisberedskapsarbete är att analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av det arbetet värderas och sammanställs i risk- och sårbarhetsanalysen.

Vart fjärde år sammanställs och rapporteras resultatet av arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen till länsstyrelsen. Länsstyrelsen följer upp kommunernas krisberedskapsarbete och där utgör RSA-rapporten ett viktigt underlag. Länsstyrelsen gör också en årlig uppföljning.

Kommunernas krisberedskapsarbete regleras i huvudsak i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Det är även lagen (2006:544) LEH som styr länsstyrelsernas uppföljningsarbete. 

Risk- och sårbarhetsanalyser

Risk- och sårbarhetsanalysen ska fastställas och resultatet av arbetet ska rapporteras senast den 31 oktober under det första kalenderåret efter ordinarie val till kommunalfullmäktige (dvs. 2019 för innevarande mandatperiod) i enlighet med MSB:s föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2015:5) .

Indikatorerna i föreskriften kan ge en vägledning kring vad som utmärker en god krisberedskap och kan därmed, redan i arbetet med att identifiera risker och brister, utgöra ett stöd för att fastställa behov av åtgärder.

Kommunen behöver dock beakta en mängd olika risker i sitt arbete och som kan leda till extraordinära händelser, även risker på längre sikt såsom den demografiska utvecklingen, konsekvenser av klimatförändringar m.m.

Kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalys kan samordnas och integreras med andra typer av riskanalyser som sker i enlighet med annan lagstiftning, samt utifrån krav från försäkringsbolag m.m.

RSA-redovisningsverktyget

Som stöd för kommunernas arbete med rapportering av arbetet med sina risk- och sårbarhetsanalyser enligt MSB:s föreskrift har MSB utvecklat ett redovisningsverktyg som är ett tekniskt stöd.

RSA - redovisningsverktyg

Fördjupa dig inom området

MSB tar fram kunskapsstöd i form av statistik, rapporter och forskning samt vägledningar som kan vara stöd i arbetet med risk- och sårbarhetsanalysarbetet:

Publicerad: 2009-10-29 kl. 15:30 | Senast granskad:2018-04-09 kl. 09:36
Kontakt:
Daniel Holmberg Daniel.Holmberg@msb.se
Vägledning för Risk- och sårbarhetsanalyser
Antal
Ej i lager
 
Vägledning för kommunala handlingsprogram
Antal
Ej i lager