Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Identifiera hot och risker

Tipsa om artikeln
Risk- och sårbarhetsanalyser ska inkludera identifierade hot och risker som kan få allvarliga konsekvenser. Riskbilden varierar naturligtvis, men här kan du ta del av några exempel.

Naturolyckor

Översvämning av sjöar och vattendrag, skyfall, extrema havsnivåer, ras, skred, värmeböljor, storm och skogsbränder är exempel på naturhändelser. En naturolycka inträffar när en naturhändelse orsakar negativa konsekvenser för liv, egendom och miljö.

Klimatförändringarna innebär att risken för att naturolyckor inträffar ökar i framtiden. För att anpassa samhället och minska eller undvika negativa konsekvenser av ett förändrat klimat är det därför viktigt att planera och vidta förebyggande åtgärder.

Att analysera naturolyckor i sin risk- och sårbarhetsanalys är en metod för att stärka arbetet med att anpassa samhället till ett förändrat klimat och även hantera de naturhändelser som sker idag.

Naturolyckor

Klimat i risk- och sårbarhetsanalys

Exempel:

 • Översvämning
 • Ras och skred
 • Skogsbrand
 • Skyfall
 • Extrem havsnivåhöjning
 • Storm
 • Värmebölja
 • Isstorm
 • Solstorm

Andra olyckor

Olyckor med stora skadeutfall, brand i vissa anläggningar eller byggnader, skador på kulturmiljöer, större trafikolyckor och olyckor med farliga ämnen är exempel på andra olyckor.

Riskanalyserna enligt lagen om skydd mot olyckor är exempel på underlag som kan användas i arbetet med att identifiera olyckor som kan leda till extraordinära händelser. Händelser med små konsekvenser bör utelämnas i risk- och sårbarhetsanalysen.

Exempel:

 • Tågolycka
 • Flygolycka
 • Fartygsolycka
 • Farliga ämnen, anläggningar och farligtgodsolyckor, CBRNE
 • Dammbrott

Störningar inom teknisk infrastruktur och försörjningssystem

I dag är vi starkt beroende av teknik. Teknik och system är också mer integrerade. Exempel på hot och risker inom teknisk infrastruktur och försörjningssystem är störningar i:

 • Vattenförsörjning och avlopp
 • Fjärrvärmeförsörjningen och -kyla
 • Elektroniska kommunikationer så som fast- och mobil telefoni, it och internet
 • Elförsörjningen
 • Bränsleförsörjning
 • Livsmedelsförsörjning
 • Transportsystem

Antagonistiska hot och social oro

Kriminalitet, terror, samhällsomstörtande verksamhet, social oro och dataintrång är exempel på antagonistiska hot och social oro.

Exempel:

 • Kriminalitet
 • Terror
 • Subversiv verksamhet, samhällsomstörtande verksamhet
 • Social oro med och utan våldsinslag
 • Dataintrång, stöld av eller oriktig information
 • Väpnat angrepp

Sjukdomar

Smittor och sjukdomar hos människor och djur går under denna kategori.

Exempel:

 • Pandemi
 • Epidemi
 • Influensa
 • Epizooti
Publicerad: 2009-10-29 kl. 12:31 | Senast granskad:2015-06-16 kl. 12:20
Kontakt:
Therese Wikström Therese.Wikstrom@msb.se
Malin Uppvall Malin.Uppvall@msb.se
Vägledning för Risk- och sårbarhetsanalyser
Antal
Ej i lager
 
Vägledning för kommunala handlingsprogram
Antal
Ej i lager