Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Exempel på sätt att arbeta med en RSA

Tipsa om artikeln
Många aktörer bedriver utvecklingsprojekt kopplat till risk- och sårbarhetsanalysarbete. Flera länsstyrelser har för närvarande pågående projekt inom området och nedan ges ett antal exempel på sådana. Ta kontakt med projektens kontaktpersoner om du vill veta mer.
Tipsa oss

Tipsa oss gärna på MSB om fler pågående eller avslutade arbeten på kommunal, regional eller nationell nivå med koppling till arbete med risk- och sårbarhetsanalys.

 
Kontakt

Jacob Nordfors
jacob.nordfors@msb.se
,

Anna-Karin Juhl
anna.karin.juhl@msb.se

 

Processtöd för framtidens risk- och sårbarhetsanalyser - Västra Götaland

Risker som lyfts i RSA:er leder sällan till att åtgärder vidtas. Länsstyrelsen i Västra Götaland har identifierat svårigheter i att visualisera resultatet av RSA-arbetet och att ta fram underlag till för riskmedvetet beslutsfattande. Målsättningen med projektet är att ta fram hjälpmedel till kommunerna så att de kan genomföra RSA:er på ett sätt som gör att resultatet blir användbart i den egna organisationen. Projektet ska ta fram en handbok som innehåller:

  • Grundförutsättningar för RSA.
  • Exempel.
  • Konkreta tips.
  • Mallar.
  • Checklistor.

Projektets resultat ska implementeras i kommunerna med målsättningen att ett användbart material finns på plats inför kommunernas rapportering 2019.

Deltagande aktörer: Länsstyrelsen Västra Götaland, FOI och utvalda fokuskommuner i Västra Götalands län.

Kontaktperson: Andréa Harbeck, andrea.harbeck@lansstyrelsen.se.  


Regional riskhanteringsprocess i Västerbottens län  

Vid arbetet med regional utvecklingsprocess och ny överenskommelse mellan länets aktörer 2016 beslöts att det arbete som görs tillsammans i länet ska utgå från en gemensam riskhanteringsprocess.

Centralt för processen är den regionala RSA:n med tillhörande åtgärdslista som tar upp de brister och utvecklingsområden där det bedöms att det krävs en insats i samverkan mellan olika aktörer, eller att det är en brist i flera organisationer där det kan finnas en vinst att samverka kring åtgärden. Riskhanteringsprocessen begränsas inte till bara scenarioanalyser. Istället ska allt som bidrar till att identifiera sårbarheter, brister och utvecklingsområden in i samma spår, för att behandlas och värderas på ett likartat sätt och ge en samlad bild av det som behövs i länet för att nå en stärkt förmåga till krisberedskap, skydd mot olyckor och nu även civilt försvar.

Riskhanteringsprocessen beslutades som del i ny regional överenskommelse juni 2016, implementering påbörjades 2017 och enligt Regionala rådets beslutade inriktning ska arbetet ske fullt ut i enlighet med processen under 2018.

Deltagande aktörer: Processen berör de som ingår i Västerbottens läns Regionala råd för krishantering och skydd mot olyckor med tillhörande arbetsgrupper.

Kontaktpersoner: Lina Andersson, lina.andersson@lansstyrelsen.se, Tobias Vintheimer tobias.vintheimer@lansstyrelsen.se.  


Skydd av samhällsviktig verksamhet Värmland  

Projektet Skydd av samhällsviktig verksamhet Värmland utgår ifrån att implementera MSBs strategi, handlingsplan och vägledning för skydd av samhällsviktig verksamhet i Värmland. Projektet startade 2016 pågår till februari 2019.

Syftet är att skapa samsyn i vad som är samhällsviktig verksamhet på lokal, regional respektive nationell nivå. För att nå denna samsyn fördjupar sig projektet i de fem samhällssektorer som Försvarsmakten lyfter fram som särskilt viktiga i sitt omvända stödbehov: Energiförsörjning, Hälso- och sjukvård samt omsorg, Information och kommunikation, Livsmedel samt Transporter. Tematiska workshops och fördjupningsdagar arrangeras för dessa samhällssektorer där målen är att få en ökad kunskap för hur sektorn fungerar, att identifiera samhällsviktig verksamhet samt att få en förståelse för kritiska beroenden.

Tack vare de erfarenheter projektet hittills gett, har en gemensam metod för identifiering av samhällsviktig verksamhet tagits fram. Metoden testas och utvecklats allteftersom projektet tar sig an nya samhällssektorer.

Deltagande aktörer: Länsstyrelsen Värmland, Landstinget i Värmland och de 16 värmländska kommunerna. Projektet följs av MSB och Militärregion Väst.

Kontaktperson: Anneli Alsterlind, anneli.alsterlind@lansstyrelsen.se

Publicerad: 2018-02-13 kl. 10:31 | Senast granskad:2018-06-27 kl. 13:10
Kontakt:
Jacob Nordfors Jacob.Nordfors@msb.se
Anna-Karin Juhl Anna-Karin.Juhl@msb.se
Vägledning för Risk- och sårbarhetsanalyser
Antal
Ej i lager
 
Vägledning för kommunala handlingsprogram
Antal
Ej i lager