Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Privat-offentlig samverkan

Privat-offentlig samverkan är ett frivilligt, överenskommet samarbete mellan privata och offentliga aktörer i syfte att stärka samhällets krisberedskap. Mycket av den samhällsviktiga verksamheten ägs och drivs av näringslivet idag.

Det är i stor utsträckning företag som äger och driver den infrastruktur som bär upp elförsörjning och telekommunikation. Detta tillsammans med den förändrade säkerhetspolitiska situationen och samhällsstrukturen kräver nya lösningar och gemensamma åtgärder för att stärka samhällets krisberedskapsförmåga.

Ingen annan tar ansvaret vid en kris

I enlighet med ansvarsprincipen finns det ingen annan som tar över ansvaret om en kris uppstår. Ansvaret för krisberedskapen vilar på varje verksamhetsansvarig. Den som normalt sett har ansvaret för en verksamhet, har det även under en kris – oavsett om det är en offentlig eller privat aktör.

I arbetet med att bygga upp kunskap, utveckla och stärka samhällets krisberedskap måste det därför ske ett samarbete mellan den offentliga sektorn och näringslivet. MSB arbetar för att ett sådant samarbete ska komma till stånd inom olika verksamheter. Det begrepp vi använder för detta arbete är privat-offentlig samverkan.

FSPOS

FSPOS står för Finansiella Sektorns Privat-Offentliga Samverkansgrupp och är ett frivilligt samverkansforum med syfte att stärka robustheten inom Sveriges finansiella sektor.
Tangentbord

Informationssäkerhetsrådet

MSB:s uppgifter inom området informationssäkerhet berör hela samhället. Arbetet kräver god kvalitet som i sin tur måste underbyggas av god kompetens och bedrivas i konstruktiv dialog med samhällets ansvariga aktörer.
Löpsedlar.

Medieberedskap

Mediesektorn, liksom samhället i stort, har alltid varit beroende av att olika slags förbindelser kan upprätthållas. I och med dagens snabba tekniska utveckling, där viktiga tekniska system och infrastrukturer flyter samman till komplexa globala nätverk, ställs dagens medieberedskap inför nya spännande och komplexa utmaningar.

Samverkan transportsektorn (TP SAMS)

Myndigheterna i Samverkansområdet Transporter (SOTP) har sedan 2015 ett forum med branschföreträdare för samverkan inför samhällsstörningar. Forumet benämns Transportsektorns samverkan inför samhällsstörningar (TP SAMS).