Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Elledningar

Nationell risk- och förmågebedömning

Tipsa om artikeln
Den nationella risk- och förmågebedömningen är en del i arbetet att utveckla vår samlade förmåga att förebygga och hantera omfattande och oönskade händelser på alla nivåer i samhället.

Syftet med en nationell risk- och förmågebedömning är att ge ett strategiskt underlag för att inrikta och utveckla samhällsskydd och beredskap.

Sedan MSB grundades har myndigheten årligen fått i regleringsbrevsuppdrag att redovisa en nationell bedömning av samhällets förmågor, risker, sårbarheter samt identifierade och genomförda åtgärder avseende krisberedskapen.

Nationell bedömning 2017

Årets analys visar att det finns strukturer och förmågor på plats i samhället som ger en generell beredskap för att hantera hot och risker. Arbetet med samhällets krisberedskap har under senare år intensifierats och förmågan har förbättrats inom flera områden. Samtidigt identifieras områden där arbetet med samhällets krisberedskap och planeringen för höjd beredskap behöver utvecklas och stärkas. 

I likhet med föregående års nationella bedömningar består underlaget huvudsakligen av de redovisningar de statliga myndigheterna lämnar till MSB baserade på sina risk- och sårbarhetsanalyser (RSA). Utöver RSA:er har ett antal statliga utredningar, revisioner, redovisade regeringsuppdrag från ett flertal myndigheter och andra arbeten med bäring på sårbarheter och brister inom samhällsskydd och beredskap beaktats.

En öppen rapport hittar du här:   

Den nationella risk- och förmågebedömningen 2017 (PDF)

Strukturella sårbarheter och brister

Det finns sårbarheter och brister som omfattar ett flertal aktörer inom olika områden i samhället. MSB:s bedömning är att samhällets krisberedskap kan stärkas påtagligt om aktörerna kraftsamlar kring att arbeta med dessa sårbarheter och brister:

  • Aktörerna har kommit olika långt i arbetet med planering för höjd beredskap
  • Samhället är utformat utifrån vardagens behov – vid kriser krävs det mer
  • Det finns brister i arbetet med samhällsviktiga verksamheter och kritisk infrastruktur
  • Relevanta aktörer står utanför den gemensamma planeringen
  • Det finns kunskapsluckor och ibland även otydligheter om ansvar och roller inom krisberedskapen
  • Arbetet med informationssäkerhet har brister och tillgången till säkra kommunikationer är otillräcklig
  • Antagonistiska hot är en utmaning som inte beaktas i tillräcklig utsträckning

MSB föreslår vägen framåt för att stärka krisberedskapen

MSB konstaterar i årets NRFB att det finns ett flertal utvecklingsområden och redovisar ett antal slutsatser om vägen framåt för att stärka samhällets krisberedskap. Slutsatserna riktar sig till flera aktörer i samhället, men visar även hur MSB kommer att samordna och följa arbetet med att stärka samhällets krisberedskap.

Tidigare års uppdrag

Här hittar du tidigare års uppdrag

Publicerad: 2012-05-04 kl. 11:09 | Senast granskad:2017-05-02 kl. 14:55
Kontakt:
Magnus Winehav Magnus.Winehav@msb.se
Jim Kronhamn Jim.Kronhamn@msb.se