Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Elledningar

Nationell risk- och förmågebedömning

Tipsa om artikeln
Den nationella risk- och förmågebedömningen är en del i arbetet att utveckla vår samlade förmåga att förebygga och hantera omfattande och oönskade händelser på alla nivåer i samhället.

Syftet med nationell risk- och förmågebedömning är att ge ett strategiskt underlag för att inrikta och utveckla samhällsskydd och beredskap.

Sedan MSB grundades har myndigheten årligen fått i regleringsbrevsuppdrag att redovisa en nationell bedömning av samhällets förmågor, risker, sårbarheter samt identifierade och genomförda åtgärder avseende krisberedskapen.

Nationell bedömning 2016

Årets samlade bedömning visar att det identifieras och genomförs en rad olika åtgärder för att stärka Sveriges krisberedskap, exempelvis övningar, olika samverkansprojekt, analyser och studier samt planering för olika händelser.

Trots vidtagna åtgärder bedömer dock MSB att samma brister i förmåga och sårbarheter som redovisats förra året kvarstår. Det handlar bland annat om störningar i el-, dricksvattensförsörjning och elektronisk kommunikation.  

Bedömningen 2016 har främst grundats på de statliga myndigheternas risk- och sårbarhetsanalyser, analyser och utvärderingar genomförda av MSB samt Riksrevisionens granskning av länsstyrelsernas krisberedskap.

Rapporten hittar du här:   

Den nationella risk- och förmågebedömningen 2016

Fem utvecklingsområden

Utifrån analysen av det samlade underlaget har MSB identifierat fem utvecklingsområden som myndigheten anser är särskilt viktiga att arbeta vidare med för att stärka krisberedskapen. 

  • Arbetet med krisberedskap och civilt försvar behöver prioriteras högre av aktörerna.
  • Kunskap om roller och ansvar inom krisberedskapen behöver öka, särskilt avseende det geografiska områdesansvaret.
  • Arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser behöver utvecklas för att kunna användas som planeringsunderlag både för krisberedskap och civilt försvar.
  • Dimensionerande scenarier kan utgöra ett kompletterande verktyg för att planera och utveckla krisberedskapen.
  • Det behöver ställas tydligare krav på samhällsviktiga verksamheter.  

Tidigare års uppdrag

Här hittar du tidigare års uppdrag

Publicerad: 2012-05-04 kl. 11:09 | Senast granskad:2016-05-17 kl. 15:28
Kontakt:
Benny Jansson Benny.Jansson@msb.se