Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Regeringsuppdrag att ta fram informationsmaterial

Tipsa om artikeln
Regeringen gav under 2017 MSB i uppdrag att bidra till att öka människors kunskap om förberedelse för olika kriser samt höjd beredskap, ytterst krig. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2018.

Regeringen bedömer att många människor i dag saknar kunskap om hur de kan förbereda sig för olika samhällskriser inklusive krig men också om vad höjd beredskap innebär och hur människor ska agera i en sådan situation. Den här kunskapen blir allt viktigare, inte minst mot bakgrund av ett förändrat klimat och ett försämrat säkerhetspolitisk läge. Informationen om detta behöver därför bli bättre, både på nationell och lokal nivå, anser regeringen.

I uppdraget ingår att ta fram nationellt informationsmaterial och att sprida detta, både som tryckt broschyr och webbaserat. MSB ska även stärka stödet till kommunerna i arbetet med att öka invånarnas kunskaper om hur de förbereder sig inför kriser och höjd beredskap samt om lokala riskbilder.

Trycksak 2018

MSB:s inriktning är att en trycksak ska distribueras till samtliga hushåll i anslutning till Krisberedskapsveckan maj 2018. Den ska bland annat innehålla information om
  • vad kris, höjd beredskap och beredskapslarm innebär
  • hur hushållen kan förbereda sig för kris och krig
  • informationspåverkan som människor i Sverige kan utsättas för
Under arbetet med uppdraget ska MSB samverka med bland annat länsstyrelser, frivilligorganisationer, Sveriges Kommuner och Landsting samt samråda med Försvarsmakten. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 mars 2018
Publicerad: 2017-06-07 kl. 11:24