Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Krisberedskapsvecka för stärkt beredskap och bättre riskkommunikation

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför startar MSB Krisberedskapsveckan, en kampanj tillsammans med kommunerna. Fokus ligger på vad människor själva kan göra och bidra med vid allvarliga samhällsstörningar. Första Krisberedskapsveckan äger rum 8–14 maj 2017.

Utvecklar kommunernas kommunikation med invånarna

Krisberedskapsveckan är en långsiktig och återkommande satsning. MSB vill underlätta framför allt för kommunerna när det gäller att kommunicera och väcka invånarnas engagemang för vår gemensamma säkerhet och beredskap. Många kommuner har också efterlyst hjälp med att utveckla sin riskkommunikation, och med att öka människors möjligheter att hantera svåra påfrestningar på samhället.

MSB tar fram budskap och informationsmaterial

Till Krisberedskapsveckan formulerar MSB övergripande budskap och tar fram ett enkelt informationsmaterial som alla som deltar i kampanjen kan använda. Kommunerna arrangerar sedan egna aktiviteter, som de kompletterar med de övergripande budskapen och med lokal riskkommunikation:

  • Vad kan hända i just vår kommun?
  • Hur påverkas vår kommun vid en allvarlig händelse som leder till svåra störningar i samhället, exempelvis ett långvarigt elavbrott?
  • Hur påverkas alla som bor, verkar och vistas i kommunen och hur kan de förbereda sig?
  • Hur arbetar vi i kommunen för att förebygga allvarliga händelser?
  • Hur arbetar vi i kommunen under en samhällskris, var finns exempelvis kommunens trygghetspunkter?

Ta stöd av andra aktörer i din kommun – frivilligorganisationer, företag, myndigheter och enskilda. Att förändra beteenden och skapa insikt är ett långsiktigt arbete. Var med från början och utveckla kommunikationen om vår gemensamma säkerhet och beredskap!
Till kampanjmaterialet

Webbaserad guide för kommunal riskkommunikation

Som ett första steg i att utveckla och samordna riskkommunikationen med invånarna har MSB tagit fram en webbaserad guide med användbara tips och råd för hur du kan jobba med kommunikation om hot, risker och beredskap på webbplatsen och i andra kanaler. I guiden finns också en ordlista med viktiga budskap och begrepp.
Till guiden för kommuners riskkommunikation

Bakgrund: Stort behov men låg medvetenhet

Studier visar att de flesta människor är dåligt förberedda på en situation utan exempelvis el, vatten och värme. De allra flesta tror också att sannolikheten att drabbas är ytterst liten.

Dessutom konstaterade försvarsutskottet hösten 2015 att det säkerhetspolitiska läget och konsekvenserna av ett förändrat klimat också kräver mer fokus på enskildas ansvar och krisberedskap. Utskottet bedömde att det finns ett stort behov av information och utbildning för att öka människors krisberedskapsförmåga, och pekade särskilt på att den kommunala och regionala nivån behövde satsa mer på information. Satsningen på bättre riskkommunikation är därför viktig för att öka människors riskmedvetenhet och möjligheter att klara samhällskriser.

För löpande information och uppdateringar om veckan, anmäl dig till kommande utskick på e-postadressen Krisberedskapsveckan@msb.se.

Svar på vanliga frågor om Krisberedskapsveckan 

Kontaktuppgifter för referensgruppen 2017