Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

4. Uppföljning av genomförda åtgärder samt förmåga

Tipsa om artikeln
Kommunen följer löpande upp de åtgärder som har genomförts i förhållande till det styrdokument och den planering som beslutats. Kommunen följer även upp hur de genomförda åtgärderna har påverkat krisberedskapen och redovisar detta årligen till länsstyrelsen den 15 februari. Uppföljningen kan leda till att nya brister och behov identifieras som kan föranleda behov av reviderad planering.

Vid sidan av kommunens eget ansvar att följa upp och utvärdera den egna verksamheten är det länsstyrelsen som i första hand ansvarar för att följa upp kommunens arbete med uppgifterna enligt LEH. Länsstyrelsen gör en bedömning av kommunens arbete och återkopplar sina slutsatser till kommunen. Länsstyrelsen ska enligt sin instruktion även rapportera till MSB vilka beredskapsförberedelser som kommunerna har vidtagit och redovisa en bedömning av effekten av de vidtagna förberedelserna.

I syfte att undvika dubbelarbete sker denna rapportering inom ramen för redovisningen av det uppdrag som länsstyrelserna har i sitt regleringsbrev. MSB följer via länsstyrelserna upp de medel som betalas ut till kommunerna och gör en bedömning av de effekter som genomförda åtgärder får på krisberedskapen på en övergripande nivå. Arbetet med att följa upp kommunens krisberedskap sker således av flera aktörer med olika ansvar och roller för uppföljningen. Detta ställer krav på en tydlig och förutsägbar process för uppföljningsarbetet som också stödjer ett systematiskt arbete med krisberedskap.

Läs mer

 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap (pdf, nytt fönster)

 En beskrivning av uppföljningsprocessen (pdf, nytt fönster)

 Indikatorer för bedömning kommunens generella krisberedskap (word, nytt fönster)

 Anvisningar om hur ersättningen från staten får användas (pdf, nytt fönster)

MSBFS 2015:5 Föreskrifter och allmänna råd om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser

Publicerad: 2015-08-04 kl. 15:48 | Senast granskad:2015-09-07 kl. 10:31
Kontakt:
Therese Wikström Therese.Wikstrom@msb.se
Malin Uppvall Malin.Uppvall@msb.se